Barn har gitt konkrete råd til hva skolen og de voksne kan gjøre hvis en elev er mye borte.

Elever og voksne på lag mot skolefravær

Debatt: Voksne må forstå at barn har ulike grunner til at det kan bli vanskelig å komme på skolen eller til en time.

Publisert

Mange voksne ønsker å hjelpe elever med skolefravær. Politikere, byråkrater, fagfolk og organisasjoner jobber hardt for å finne gode løsninger. Men har dere spurt barn og unge hva som er viktig at voksne gjør når de er borte fra skolen? Og legges det godt nok opp til at barn er med på å finne ut av løsningene?

Gjennom mer enn 10 år med undersøkelser i skolen, har Forandringsfabrikken møtt mer enn 8000 grunnskoleelever rundt i landet. Et hovedsvar er at hvis skolen kjennes trygg, kan elevene trives og få til å være der. De fleste elever vil lære. Men elever kan ha grunner som gjør det vanskelig å få til å være på skolen. I undersøkelsene kommer det tydelig fram at mange har møtt voksne i skolen som prøver å samarbeide om gode løsninger. Likevel kan mye bli bedre.

Voksne må forstå at barn har ulike grunner til at det kan bli vanskelig å komme på skolen eller til en time. De kan føle seg utrygge på elever eller en lærer, føle seg ensomme på skolen eller føle de ikke får det til. De kan være mye syke eller de kan bære på vonde opplevelser eller følelser. De som strever på skolen, kan føle at det er bedre å få fravær enn å få en anmerkning, kjeft eller annen straff. Etter å ha vært borte, kan det være vanskelig å komme tilbake.

Konkrete råd

I undersøkelsene har barn gitt konkrete råd til hva skolen og de voksne kan gjøre hvis en elev er mye borte:

  • Pass på at hver elev har blitt spurt hvem den er trygg på og vil at skal ta kontakt hvis eleven er borte
  • Si og vis at du vet at eleven gjør så godt den kan, at du skjønner det er en grunn til at eleven er borte, og at du gjerne vil forstå, for å kunne hjelpe på en riktig måte.
  • Prøv å finne løsninger sammen med eleven, til hvordan hjelpe. Målet må være å hjelpe med grunnen til at det er vanskelig og bygge på hva eleven sier kjennes trygt og nyttig. Gi eksempler på mulig hjelp.
  • Hvis du vurderer å koble på en hjelpetjeneste, si hva tjenesten er og kan hjelpe med og hvorfor du tenker de kan hjelpe. Bruk ord eleven forstår.
  • Hvis du vurderer å ta kontakt med en voksen hjemme, snakk med eleven først om: hva du tenker å si, til hvem og når.
  • Spør hva eleven tenker om å ta kontakt med en hjelpetjeneste eller de voksne hjemme, og om det kan gjøres på en trygg måte. Dette er del av å sikre barns rett til respekt for sitt privatliv, en rettighet alle barn har ifølge FNs barnekonvensjon.

Hovedsvar fra elever er at når de møtes på denne måten, kan det gjøre det trygt nok til å snakke om grunnen til at de ikke møter til timer eller kommer på skolen. Da kan voksne få vite det de trenger for å hjelpe best mulig. Når hjelp bestemmes i samarbeid mellom den voksne og eleven det gjelder, er sjansen for at det blir hjelpsomt, veldig mye større.

Mange kan bidra. Voksne i skolen kan huske hvor avgjørende det kan være for elever å bli samarbeidet med for at de skal kjenne at skolen er trygg. Skoleledere kan lage rutiner for at elevene skal møtes trygt når de er borte fra skolen. Organisasjoner kan løfte viktigheten av å samarbeide med elevene. Byråkrater kan bygge på hovedsvar fra elevene i arbeidet med nasjonale rammer. Politikere kan ta svarene med, i debatter og i media.

Vi kan bekjempe fravær på ulike måter. Men for å virkelig hjelpe elever, må løsningene lages i tett samarbeid mellom eleven det gjelder og en voksen som eleven er trygg på.

Powered by Labrador CMS