Seksjonssjef Marit Lunde i NAFO

Tester ut nettbasert opplæringstilbud til ukrainske barn og unge

Barn og unge fra 5. trinn og ut videregående kan nå få tilbud om nettbasert tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag. 35 skoler har allerede meldt sin interesse.

Publisert

Nyankomne elever fra Ukraina kan nå få delta på et nyopprettet tilbud om nettbasert tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk. Det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), ved Oslo Met, som har opprettet tilbudet.

– Interessen fra skolene for å melde på elever er veldig stor. 35 skoler har allerede meldt seg på. Søknadsfrist er 29. september, forteller seksjonssjef Marit Lunde i NAFO.

Fra før har Fleksibel opplæring i NAFO tilbud om tospråklig opplæring på flere andre språk. De har dermed erfaring med denne typen nettbaserte tilbud.

Les også: En flyktning-kompetent skole

To nye lærere

De to nytilsatte lærerne Lilia Popil Grube og Iryna Bengs, har vært lærere i norsk skole før de begynte på NAFO. Sammen med andre lærere og ansatte i Fleksibel opplæring utarbeider de nå et tilbud til nyankomne elever med ukrainsk som morsmål.

Den tospråklige opplæringen på norsk og ukrainsk foregår gjennom bruk av læringsplattformen Digilær.

– Elever på 5. til 7. trinn og 8. til 10. trinn, samt videregående kan delta. I tillegg er det fem andre kriterier som må være oppfylt. Blant annet forutsetter tilbudet at skolen ikke har klart å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk og elevene må ha vedtak om særskilt språkopplæring, sier Lunde.

Les også: Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring

Testes ut i 10 uker

På spørsmål om hvordan undervisningen er organisert, forteller Lunde at elevene følger sanntidsundervisning på nett minst 40 minutter i uka.

– Da har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. I tillegg skal de gjøre oppgaver. Målet er at elevene skal tilegne seg norsk og samfunnsfag med bruk av både ukrainsk og norsk. I første omgang skal tilbudet vare i 10 uker fra uke 42­–51.

– Hvor mange elever vil bli tatt inn?

– Vi har ikke gjennomgått søknadene ennå, siden søknadsfristen ikke har gått ut. Derfor vet vi ikke hvor mange som oppfyller de fem kriteriene som er satt opp. Men det kan dreie seg om mellom 100 og 200 elever, sier hun.

Stor pågang av søknader kan føre til at ikke alle som oppfyller kriteriene får plass i første omgang. - - Nå skal vi teste ut dette opplegget i 10 uker, så kan det hende at vi vil opprette tilbud til flere elever senere, sier Lunde.

Skoler som vil søke må bruke et eget skjema som er lagt ut på NAFOs sider her: Søknadsskjema til Fleksibel opplæring på ukrainsk

Powered by Labrador CMS