John Sium

Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring

Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja. Se video nederst i artikkelen.

Publisert Sist oppdatert

John Sium logger seg på to datamaskiner og tar på hodetelefoner. På den ene skjermen får han opp ansiktene til de ti elevene han skal undervise i dag. De kan også se ham. På den andre skjermen er det bilder av geometriske figurer.

Først snakker han om dem på tigrinja. Så går han gjennom begrepsbruken på norsk.

Gjennom å snakke om de ulike figurene og fortelle hva de norske betegnelsene er, lærer han elevene sine det norske fagspråket, forklarer han.

Sium, opprinnelig fra Eritrea, er en av syv nettlærere tilknyttet prøveprosjektet Fleksibel opplæring, der nyankomne elever med innvandrerbakgrunn får tospråklig nettbasert opplæring. Målet er å bedre elevenes faglige ferdigheter i matematikk og naturfag.

Rambøll har nå evaluert prosjektet - og resultatene er så oppløftende at regjeringen har bestemt seg for å gjøre tilbudet permanent og de vil åpne for at alle kommuner som fyller inntakskriteriene kan søke. Fylkeskommuner kan søke om å delta med sine innføringstilbud i videregående opplæring.

Evalueringen viser at deltakerne i den nettbaserte tospråklige opplæringen lærer mer. Tilbudet gjør også at flere elever med rett til tospråklig fagopplæring faktisk får det.

(Se hvordan undervisningen foregår i videoen)

Retter seg mot elever på 8. og 9. trinn

Hovedmålgruppen i prosjektet har vært elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. For å kunne delta, må elevene ha vedtak om særskilt språkopplæring og undervisningen er rettet mot 8. og 9. trinn.

Elevene kan gå i ordinære klasser eller i innføringsklasser. Tilbudet er også åpent for elever i kombinasjonsklasser, det vil si ungdommer som får grunnskoleopplæring på en videregående skole. Noen deltakere fra voksenopplæringen benytter seg også av tilbudet. Dette er voksne som tar grunnskole.

Prøveprosjektet som startet opp i 2017, er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), som nylig ble en del av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Prosjektleder Marit Lunde håper den nettbaserte opplæringen nå kan utvides til flere fag.

Prosjektleder Marit Lunde forteller at 300 elever fordelt på 32 skoler deltar dette skoleåret. Hun har bakgrunn som lærer og har jobbet i bydel Søndre Nordstrand.

Har syv nettlærere

Lunde har vært med på å bygge opp Fleksibel opplæring helt siden 2017. Hun forteller at elevene får tilbud om sanntidsundervisning gitt av tospråklige nettlærere som fysisk sitter i Oslo. Elevene befinner seg på distriktsskoler landet rundt. Undervisningen foregår på tre språk; arabisk, tigrinja og somali. NAFO har nå syv nettlærere.

– Håpet vårt nå når vi har fått vite at prosjektet videreføres, er at vi kan utvide til også å tilby flere fag, for eksempel engelsk og samfunnsfag, sier Lunde.

Hun forteller at elevene også kan bruke det tospråklige læringsmateriellet selvstendig. Timeplanen viser at elevene i tillegg kan bestille timer der de kan gå gjennom egenvalgte temaer med læreren.

Nettlærere og klasselærere samarbeider godt

– En av grunnene til at vi har lykkes med den nettbaserte undervisningen, er at vi samarbeider tett med elevenes lærere ute på skolene om det faglige innholdet. Tilbakemeldingene vi får fra både lærerne og elevene er stort sett veldig positive, forteller nettlærer John Sium.

Det viser også svarene i intervjuundersøkelsen Rambøll har gjennomført.

– Vi opplever at elevene er takknemlige for tilbudet om nettbasert undervisning. Mange møter opp før ordinær skoletid for å kunne delta, forteller han.

Får dere tospråklige lærere også spørsmål knyttet til andre fag og temaer?

– Det gjør vi. For ikke lenge siden hadde en av mine elever hatt seksualundervisning. Han syntes det var vanskelig å spørre læreren på norsk om det han lurte på. Da stilte eleven i stedet spørsmål til meg på morsmålet.

Sid Omar Ahmed, Sanaa Ezzat og John Sium er nettlærere i somali, arabisk og tigrinja.

Det var etter å ha jobbet som lærerassistent på Lillehammer, at Sium bestemte seg for å velge læreryrket. Nå har han tatt tospråklig bachelorutdanning på OsloMet.

Størstedelen av elevene er syriske flyktninger

Lærer Sanaa Ezzat er opprinnelig fra Irak. Hun har også bodd i Damaskus i Syria. Ezzat kom til Sør-Varanger som flyktning i 2008. Hun og to andre nettlærere er ansvarlig for den aller største elevgruppen på rundt 170 elever. De aller fleste er syriske flyktninger.

– De fleste av mine elever er voksne som tar grunnskoleopplæring. For dem er den nettbaserte undervisningen på arabisk et viktig supplement til den ordinære undervisningen, sier Ezzat som har tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge.

Sid Omar Ahmed som underviser på somali er egentlig utdannet ingeniør. Men han trives som lærer, har tatt PPU, og har jobbet som lærer i Osloskolen i ti år før han kom til NAFO.

– Vi nettlærere har utarbeidet opplæringsmateriell i samarbeid med Naturfagsenteret og Matematikksenteret, forteller Ahmed.

Sanner ser nytten for nyankomne

Rambølls evaluering viser at elevene helst vil ha kvalifiserte tospråklige lærere de kan møte ansikt til ansikt. Men en del små kommuner sliter med å rekruttere tospråklige lærere.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den nettbaserte undervisningen er et godt alternativ for elevene i disse kommunene.

– Lærere og elever gir tilbakemelding på at elever som har deltatt i prøveprosjektet forstår mer av undervisningen som foregår på norsk i det ordinære klasserommet, sier Sanner.

Han mener den tospråklige undervisningen også er et godt verktøy for integrering og at bedre språkforståelse på morsmål og norsk kan bidra til å forhindre utenforskap.

Fleksibel opplæring blir varig ordning

Regjeringen har nå bestemt at alle kommuner kan søke om å bli en del av Fleksibel opplæring fra våren 2020.

– Kommuner som har nyankomne elever, og som har forsøkt å skaffe tospråklige lærere uten å lykkes, bør nå vurdere å ta i bruk dette nettbaserte tilbudet som en ekstra ressurs i tillegg til den ordinære undervisningen, oppfordrer Sanner.

– Vårt mål med den nettbaserte opplæringen er at elever skal lære seg bedre norsk slik at de raskere kan komme seg inn i ordinær opplæring. Det nettbaserte tilbudet skal være et supplement til elevenes vanlige undervisning i klassen, understreker han.

For å delta skoleåret 2020/21 må kommunen være en Feide-kommune. Kommunene må også betale en egenandel. Interesserte kan melde sin interesse via NAFOs nettside.

Powered by Labrador CMS