Tok barna ut av skolen for Thailand-reise, risikerer 50.000 i bot

Foreldreparet i Sverige fikk avslag på søknaden om fri, men tok likevel med seg barna til Thailand. Det kan koste dem dyrt. 

Publisert Sist oppdatert

Først søkte foreldrene om fri hos rektorene ved de to grunnskolene der barna går, men fikk avslag. Så fikk de også nei på forslaget om å la barna fullføre den obligatoriske skolegangen i en thailandsk skole, fordi skolestyret ikke mente undervisningen var sammenlignbar. 

Likevel valgte de å ta med seg barna flere måneder til Thailand. Nå risikerer de en bot på 50.000 svenske kroner. 

Det skriver Vi Lärare. 

Skolestyret i Solna kommune har truet med en bot på 954 kroner per dag, som erstatning for utgifter de har hatt til barnas skoleplass i perioden de var borte. Kommunen fikk medhold i første rettsrunde. Familien har nå anket til lagmannsretten. 

Skolestyrets Eva Eriksson sier til lokalavisen Mitt i Solna, at hun de er opptatt av at skoleplikten oppfylles. 

– Skal du tilbringe lengre perioder i utlandet, må du som forelder sende barna dine til en utenlandsk skole som er godkjent av Utdanningstilsynet. Da er skoleplikten oppfylt, sier Eriksson. 

Risikerer bøter også i Norge

Også i Norge kan foresatte risikere bøter om barna uteblir fra skolen. 

Opplæringsoven sier at alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og det er foreldrene eller andre som har omsorg for barnet som har ansvaret for å påse at barnet får den opplæringen.

Dersom man skal ha fri utenom feriene må man søke skolen om lov. De kan gi permisjon i inntil to uker. Hvis man uteblir fra skolen uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget permisjon, sier loven at foreldrene eller de som har omsorg for barnet, kan straffes med bøter. 

Powered by Labrador CMS