– Stabile PISA-resultat er bra

– At norsk skole har klart å holde PISA -resultata på samme nivå i 18 år kan faktisk tas som et tegn på at skolen har gjort mye bra, mener seniorforsker Astrid Roe.

Publisert

Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og arbeider særlig med lese- og skriveopplæring for de eldre elevene.

Spørsmålet Roe fikk var hvorfor resultata på PISA-testene ikke er blitt bedre på 18 år. Men Roe meiner vi heller bør snu spørsmålet. Hvorfor er de ikke blitt dårligere?

Mindre lesing i fritida

– Leseferdigheter henger sterkt sammen med lesevaner. De som leser mye, de blir flinke til å lese. Men den siste PISA-undersøkelsen viser at barna leser stadig mindre på fritida. Nedgangen i fritidslesing i den tida vi har hatt PISA er svært stor, sier Astrid Roe, og fortsetter:

– Vi veit at å lese mye og langt er svært viktig for barnas leseferdigheter og læring. Når barna bytter ut bøker med nettaktiviteter leser de ikke slik. Derfor kunne vi i verste fall frykta at PISA-resultata var blitt dårligere og dårligere i disse atten åra, sier hun.

Samla sett har resultata gått ned i de landa som er med i PISA-undersøkelsen. Astrid Roe meiner en viktig grunn er nettopp at barna leser mindre, og at det ikke er satt inn mottiltak i skolene.

Mottiltak

– Men i norsk skole har vi klart å sette inn tiltak som har bremsa denne utviklinga, konstaterer hun.

– Hvilke tiltak refererer du til?

– De nasjonale prøvene kom som en konsekvens av den første PISA-undersøkelsen. I 2015 sa 45 prosent av lærerne i en undersøkelse at de brukte resultata av disse prøvene til målretta oppfølging av elevene. Når de nasjonale prøvene blir brukt på denne måten er det ett tiltak, sier Roe, og fortsetter:

– Mye kan fortsatt bli bedre i norsk lese- og skriveopplæring. Men at det er ulike gode tiltak og arbeidsmåter som gjør at vi har holdt nivået, det er helt klart. Det er grunn til å tro at tiltak i fagfornyelsen, som dybdelæring og kritisk lesing også vil fungere som mottiltak mot truslene om dårligere lesere, sier hun og minner om at leseferdigheter ikke bare er viktig for å skåre godt på en lesetekst, men for læring i alle fag.

– Men viser ikke de nye PISA- talla at ulikhetene i elevgruppa er blitt større?

– En av fire gutter har så dårlige leseferdigheter at det er kritisk. Det er blitt flere elever i den svakeste gruppa. Dette er naturligvis svært bekymringsfullt. At denne gruppa har økt, har bidratt til at de samla resultata ikke er gått opp, sier Astrid Roe.

Powered by Labrador CMS