Slik blir de nye læreplanene:

Mer lek, praktisk læring, kritisk tenkning og dybdelæring

– Med fagfornyelsen får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Mandag la han frem de nye læreplanene på Smestad skole.

Publisert Sist oppdatert

– Denne dagen er vi mange som har ventet på. Endelig er de nye læreplanene for grunnskolen og fellesfagene på videregående, og de samiske læreplanene klare, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner i sin innledning til pressekonferansen om de nye læreplanene på Smestad skole.

– Med fagfornyelsen får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Vi skal ruste dem for arbeidslivet, men også for selve livet, sa Sanner og fortalte at han har fått mange tilbakemeldinger om at dagens læreplaner har vært for omfangsrike.

Han mener de nye læreplanene gjør at elevene får mer tid til å lære det viktigste i fagene.

– Sammenhengen i læreplanverket skal bli bedre. Elevene vil møte tre sentrale samfunnsfaglige temaer gjennom de tverrfaglige temaene. Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Kritisk tenkning og kildekritikk blir en sentral del i flere fag. For de yngste barna legger vi mer vekt på lek og læring gjennom lek, og digital dømmekraft og teknologi får en større rolle, oppsummerte Sanner.

– Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Derfor har blant annet digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Det handler om god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjonssikkerhet, uttaler Sanner i pressemeldingen om fagfornyelsen mandag.

Her kan du lese de ulike læreplanene

Tverrfaglige temaer tatt inn igjen

Da læreplangruppene startet arbeidet med å utvikle planer for hvert enkelt fag høsten 2018, var den overordnede delen og tre tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring, allerede bestemt.

Fagfornyelsen

 • Fagfornyelsen er en ny stor reform av norsk skole som skal innføres høsten 2020.
 • Fagene skal fornyes og slankes for å gi rom til mer dybdelæring.
 • Nye læreplaner i alle fag ble lagt fram mandag 18. november.
 • Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Disse temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.
 • Læring gjennom lek og utforskning blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.
 • Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag.
 • Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene. Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering).
 • Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplanene, for eksempel i samfunnsfag og engelsk.
 • Det er laget nye vurderingstekster som skal støtte læreren i vurderingsarbeidet. De er utviklet for hvert trinn det er angitt kompetansemål for, slik at de er tilpasset elevenes alder og modenhetsnivå.

Kilde: Kunnskapsdepartementet/NTB

Men før planene ble sendt ut på offentlig høring i mars, ba Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet om å gjøre en ny vurdering av hvilke tverrfaglige temaer som skal omtales i hvilke fag. Bakgrunnen var en bekymring for omfanget og avgrensingen av de tverrfaglige temaene. Direktoratet gjorde en ny gjennomgang og endte med å ta ut noen av de tverrfaglige temaene fra ganske mange fag før planene ble sendt på høring.

Dette vekket reaksjoner blant medlemmer i læreplangruppene, som følte seg "overkjørt" av departementet i tolvte time.

Etter den offentlige høringsrunden var Udirs anbefaling at man tar inn igjen noen av temaene i noen fag. Dette har departementet lyttet til.

– De tverrfaglige temaene var så populære at mange ville ha dem med i enda flere fag. Dette har vært et dilemma. Målet har jo vært å redusere omfanget av læreplanene, men vi har lyttet til dem som ønsker å ha dem, sa Sanner.

 • Bærekraftig utvikling er tatt inn igjen i norskfaget.
 • Folkehelse og livsmestring inn i engelsk.
 • Demokrati og medborgerskap inn igjen i både matematikk, naturfag, kroppsøving og musikk.

Mer lek og praktisk undervisning

Kunnskapsministeren ga flere eksempler på hvordan elevene skal få et bedre grunnlag til å reflektere kritisk og skapende, være mer utforskende og kreative.

– Dette er ikke nytt i skolen, men ferdigheter og kompetanse vi nå øker fokus på, sa Sanner.

– Lek skal inn i som kompetansemål i flere fag.

Fjerner karakterer i sidemål

I høringsrunden har det vært mye debatt rundt regjeringens forslag om å delvis fjerne sidemålskarakterene i faget norsk skriftlig i ungdomsskolen og videregående skole.

I halvårsvurderingene til 8. og 9. trinn og vg1 og vg2, skal læreren nå kun gi én karakter i norsk muntlig og én i norsk skriftlig.

Halvårsvurderingen i norsk skriftlig skal imidlertid gis ut fra elevenes skrivekompetanse i både hovedmål og sidemål.

Nye eksamensformer på høring

Etter at forslagene til nye læreplaner ble presentert i mars i år, før høringsrunden, uttalte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal at han var spent på hvordan lærernes vurderingspraksis ville bli inkludert i arbeidet.

På pressekonferansen på Smestad skole kunne Sanner fortelle at de har laget nye vurderingstekster som skal støtte læreren i vurderingsarbeidet.

– Vi er opptatt av at vurderingstekstene skal bidra til en vurderingskultur som fremmer læring og lærelyst. Her er vi spent på tilbakemeldingene, sa Sanner.

– Og når læreplanene nå er fastsatt, vil vi sende på høring forslag til endringer i eksamensforskriften og fagenes eksamensform.

Fornøyd elev-leder

Leder av Elevorganisasjonen Alida de Lange D'Agostino var tilstede på pressekonferansen på Smestad skole. Hun sier hun er fornøyd med de nye fagplanene.

– Det meste hadde jeg hørt på forhånd. Men hvis jeg skal trekke frem noe, er det bra at det har blitt flere praktiske fag for elevene, sier D'Agostino.

RETTELSE, TIRSDAG kl. 14:30:

Utdanningsnytt skrevet mandag at nye vurderingstekster skal skrives. Det stemmer ikke. De nye læreplanene, som nå ligger ute på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, inneholder alle en underveisvurderingstekst etter de trinn det er angitt kompetansemål etter, og en standpunktvurderingstekst etter de trinnene hvor det skal gis standpunktvurdering. Det som ikke er klart ennå er eksamensordningene. De sendes på høring, og ferdigstilles først senere."

Powered by Labrador CMS