Steffen Handal og kunnskapsminister Jan Tore Sanner diskuterer etter at sistnevnte hadde presentert forslagene til nye læreplaner. Foto: Jørgen Jelstad.

Handal mener nye læreplaner krever endringer blant lærerne

Og vurdering er elefanten i rommet, sier Steffen Handal.

Publisert

Denne uken ble forslagene til nye læreplaner sendt ut på høring. Der vektlegges blant annet mer lek for de yngste, mer praktisk arbeid i flere fag og kritisk tenkning og kildekritikk. Det blir også en kraftig barbering av antall kompetansemål.

Til stede i klasserommet på Sofienberg skole i Oslo, hvor kunnskapsministeren la fram forslagene, var Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Han mener det i denne siste høringsrunden er viktig å holde fast ved det Stortinget har ønsket seg.

– Vi skal ha et verdiløft i skolen, vi skal rydde i læreplanene, vi skal se tverrfaglighet og vi skal legge til rette for dybdelæring, sier Handal.

 

Siste sjanse til å påvirke

Han håper skolefolk nå rydder tid og diskuterer seg fram til innspill de kan komme med i høringen.

– Dette er sektorens siste sjanse til å påvirke læreplanene.

– Hva vil Utdanningsforbundet være opptatt av i høringen?

– Det er interessant når statsråden sier det kommer nye tekster om vurdering. Det er et tema vi har vært veldig opptatt av. På sett og vis er det elefanten i rommet i denne store prosessen, sier Handal.

– Hva mener du med elefanten i rommet?

– Hvis vi forandrer læreplanene, men lærerne skal fortsette å vurdere slik vi har gjort tidligere, vil vi ikke få den endringen som stortingsflertallet ønsket seg. Da vil vurderingen på sett og vis trumfe veldig mye, sier Handal.

 

– Kommer til å kreve endring

Han er opptatt av at de nye læreplanene må få en reell betydning for arbeidet ute i skolene, og da er lærernes vurderingspraksis helt sentral.

– Flere er nødt til å rydde plass i sine strategiske planer sånn at lærere og skoleledere kan sette seg sammen og diskutere hvordan de skal gjøre dette til en praksisreform, ikke bare en læreplanreform, sier Handal.

– Det er vel ingen tvil om at de nye læreplanene vil kreve noe av skolene?

– Dette kommer til å kreve endring. Hvis vi skal nå Stortingets mål, må vi ha en endring i praksis, og det er krevende. Da må folk sette seg sammen og tenke over hvordan man skal jobbe annerledes, sier Handal.

 

 

 

Powered by Labrador CMS