Regjeringen har avlyst de fleste eksamenene til våren.

De fleste eksamenene er avlyst

De fleste eksamenene i grunnskolen og i videregående skole til våren er avlyst. Noen skal riktignok avholdes.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet opplyser i dag at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole.

«Som i fjor skal det fremdeles avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres», heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

11. februar kunngjorde regjeringen at den vil avlyse vårens eksamener for 10. trinn og elever på videregående skole. Forslaget ble sendt ut på høring, og det kom inn i underkant av 80 uttalelser.

Kommuner, fylker, Elevorganisasjonen, KS og de fleste av de som har uttalt seg, har støttet forslaget om å avlyse eksamen.

Utdanningsforbundet oppfordrer regjeringen til å se på om enkelte eksamener kan gjennomføres. UDF ber regjeringen undersøke om det er mulig å gjennomføre en skriftlig eksamen for avgangselevene på studieforberedende linjer eller lokalt gitte muntlige eksamener. I tillegg ber forbundet regjeringen om en rask avgjørelse, slik at elever og lærere kan forberede seg.

Norsk Lektorlag har imidlertid vært av den oppfatning at både skriftlig og muntlig eksamen bør kunne gjennomføres.

Lektorlaget skrev i sin høringsuttalelse at argumentene for å avlyse ikke holder, blant annet mener de at det å vise til trekkordningen, og at den gjør det krevende å gjennomføre eksamen, ikke holder.

Powered by Labrador CMS