Avgangselevenes grunnskolepoeng falt til 42,4

Avgangselevene i grunnskolen hadde i gjennomsnitt 42,4 grunnskolepoeng i år. Det er en nedgang fra 43,4 året før, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Nedgangen skyldes både at eksamenskarakterene inngår i beregningen igjen, etter at eksamen ble avlyst tre år på rad, og en svak nedgang i standpunktkarakterene, skriver direktoratet.

På grunn av koronapandemien ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst våren 2020, 2021 og 2022. Dermed er 2022–2023 første skoleåret med eksamener siden skoleåret 2018–2019. Grunnskolepoengene har i mellomtiden blitt beregnet uten eksamenskarakterer.

De ferske tallene viser at elevene i snitt hadde 42,4 grunnskolepoeng, som er en nedgang fra 43,4 grunnskolepoeng fra i fjor.

– Årets avgangselever har imidlertid i snitt 0,4 grunnskolepoeng mer enn 2019-kullet (før koronapandemien). Denne økningen er i tråd med den utviklingen vi har sett over mange år, hvor grunnskolepoengene har økt jevnt, heter det i rapporten. 

Den viser også at elevene i snitt får høyere karakterer på muntlig eksamen enn på skriftlig eksamen.

Jentene får best karakterer

Statistikken som Utdanningsdirektoratet publiserte torsdag morgen viser at jentene i snitt har høyere karakterer enn guttene i de fleste fag og har fire grunnskolepoeng mer enn guttene.

Forskjellen mellom jenter og gutter er dermed litt mindre enn den har vært de siste åtte årene, hvor den har variert mellom 4,3 og 4,6.

Elevene i Oslo har det høyeste karaktersnittet, med 2,2 poeng mer enn landsgjennomsnittet. 

I Vestland og Rogaland er karaktersnittet litt høyere enn landsgjennomsnittet, og i Viken er snittet likt med landsgjennomsnittet. I de resterende fylkene er karaktersnittet lavere enn landsgjennomsnittet.

Powered by Labrador CMS