Elever fikk «fake» dikt på engelskeksamen

Elever på videregående ble bedt om å analysere et engelsk dikt av en navngitt forfatter. Problemet var bare at Utdanningsdirektoratet selv hadde skrevet diktet. – Dette er trist, både for elevene og engelsklærerne, sier litteraturviter og forfatter Guri Idsø Viken.

Publisert

– Elevene fikk utdelt dikt, og ved første øyekast virker det kanskje som om det er skrevet av en poet, men så viser det seg at de er skrevet av Utdanningsdirektoratet selv. En skulle jo ikke tro det var sant, sier Guri Idsø Viken.

Idsø Viken er litteraturviter og forfatter, og mor til en elev på videregående. Hun ble sjokkert da hun leste eksamensoppgavene i engelsk.

– Elevene lærer å analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur ut i fra historisk og kulturell kontekst, men her er det altså et dikt som verken er engelsk eller skrevet av en forfatter, sier hun.

I eksamen i Engelsk 1 fikk elevene i oppgave å analysere tolke og diktene «The Other» og «Perspectives», angivelig skrevet av Amanda K. Amadson i 2022. Disse diktene viser det seg er skrevet ev eller på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og ikke av en person som heter Amanda.K.Amadson.

I en kronikk i Adresseavisa raser Idsø mot denne oppgaven, og innlegget har skapt debatt. Det er hun glad for.

– Dette er trist for lærerne som har brukt tid på å lære elevene å analysere gode, engelske dikt. Det er også trist for elevene som ble satt til å analysere dårlige dikt som ikke er fra engelskspråklig verden.

Idsø Viken er også kritisk til at navnene på forfatterne ser ut til å være fiktive.

– Kildekritikk er noe lærerne bruker mye tid på å lære elevene. Ville Utdanningsdirektoratet at elevene skulle være kritisk til avsenderne her? Var det en del av premisset at det var en feil med diktene? spør hun.

Kildekritikk

Idsø Viken tror ikke hun selv hadde levert noen god besvarelse på årets engelskeksamen.

– Jeg var flink til å analysere dikt, men dette her hadde jeg slitt med. Jeg synes jo diktene er dårlige, men det kan man jo ikke skrive. Jeg hadde blitt forvirret, og det tror jeg mange elever ble, sier hun.

Guri Idsø Viken er usikker på hvorfor Utdanningsdirektoratet har valgt å skrive diktene i oppgaven selv.

– Hvis jeg skal legge godviljen til, så kan det jo være at direktoratet har tenkt å det var mer rettferdig å ta et dikt ingen har lest eller analysert før. Men dersom det er begrunnelsen kunne de ha bestilt et dikt av en etablert forfatter eller brukt andre upubliserte dikt, sier Idsø Viken.

I år har Utdanningsdirektoratet også fått kritikk for problemer med innloggingen.

– Jeg har mer sympati for teknisk krøll. Dette er en villet handling fra direktoratet, sier Idsø Viken.

Åpent nett

Utdanningsdirektoratet forklarer at åpent nett er grunnen til at de har laget egne dikt.

– Grunnen er at eksamen i engelsk programfag normalt har åpent nett, og det kan være lett å finne analyser av publiserte dikt på nettet. Vi ønsket gjennom dette å trygge at vi gir elevene like vilkår for å vise kompetanse, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Per Kristian Larsen-Evjen.

Han innrømmer at det hadde vært bedre om en engelskspråklig publisert lyriker hadde skrevet diktet.

– Det har ikke vært tilfelle her og det beklager vi. Vi kommer til å endre praksisen vår når det gjelder dette, sier han.

Likevel mener Utdanningsdirektoratet at oppgaven i sin helhet var god.

– Vi mener at oppgavene slik de er i dag vil gi elevene anledning til å vise kompetanse i faget. Dersom dette skulle ha skapt utfordringer i tolkning av oppgaven for kandidaten, vil vi ta hensyn til dette i sensuren, sier Larsen-Evjen.

Powered by Labrador CMS