F.v.: Grunde Almeland, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg, Marit Vea, Anne Lindboe, James Stove Lorentzen på vei til byrådsforhandlinger mellom Høyre og Venstre i Oslo som startet søndag formiddag.

Høyre og Venstre i Oslo enige om å utvide ordningen med et frivillig 11. skoleår

Blant tiltakene de to partiene har kommet til enighet om, er et frivillig 11. skoleår og en særlig innsats rettet mot elever i utsatte områder.

Publisert Sist oppdatert

Høyre og Venstre i Oslo satte av mandag 2. oktober til å snakke om utdanningspolitiske saker, som en del av forhandlingene om byrådsplattform i Oslo. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og lederen av Venstres bystyregruppe Hallstein Bjercke er blant annet blitt enige om at skolebudsjettene må styrkes for å sikre grunnfinansieringen.

– Slik kan vi løfte elevenes grunnleggende ferdigheter og sikre at alle elever får den opplæringen de har krav på. Og for å kunne utjevne sosiale forskjeller og få flere til å lykkes, skal vi satse spesielt på barn og unge i områder med særlige utfordringer, sier Lae Solberg. 

Hallstein Bjercke er opptatt av at alle skoler, uavhengig hvor i byen de ligger, skal få handlingsrom til å prioritere det som er viktigst for akkurat deres elever.

– Vi må sikre at skolene har det som trengs for å kunne tilby reell tilpasset opplæring til alle, god spesialundervisning med kvalifiserte lærere og verktøyene som trengs for å skape et godt og inkluderende skolemiljø, sier han.

Vil gi flere alternative opplæringsarenaer

 Solberg legger til at det påtroppende byrådets mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt, og ha gode muntlige og digitale ferdigheter slik at flere fullfører og består videregående skole.

 Bjercke er dessuten opptatt av at flere elever skal få tilbud om alternative opplæringsarenaer.

 – Enkelte elever trenger noen ganger å få opplæring utenfor det ordinære klasserommet for å få tilbake lærelysten og motivasjonen. I Oslo har vi mange aktører som tilbyr alternative opplæringsaktiviteter, og terskelen for at skolene skal samarbeide med disse om enkeltelever bør bli lavere. Dette gir gode resultater for de det gjelder, og bør brukes oftere, mener Bjercke.

Flere kveldsåpne skoler

Venstre og Høyre i Oslo er dessuten enige om at skolene har en viktig funksjon utover å fremme elevens læring, helse og trivsel. De er også viktige for nærmiljøet og for å gi elevene et tilbud utenfor skolens vanlige åpningstid. Lofsrud skole på Mortensrud har over tid hatt kveldsåpen skole. Det har vært en stor suksess, mener både Solberg og Bjercke. Derfor vil de nå rulle ut dette tilbudet til flere skoler i Oslo.

– Vi vil også se på muligheten for meråpne skolebibliotek, slik at elevene kan bruke biblioteket sitt på kveldstid. Det vil gi barn og unge et rikere kultur- og utdanningstilbud, sier han.

Utvide ordningen med 11. skoleår

 Eirik Lae Solberg er opptatt av at flere elever skal få mulighet til å ta et 11. skoleår, som i  dag er et frivillig tilbud for elever som ønsker å bruke ett ekstra år på å forberede seg til videregående skole. 

Tilbudet har vært tilgjengelig på Kuben yrkesarene siden 2020 og startet opp på Nydalen videregående skole høsten 2023 i svært begrenset omfang.

– Vi vet at elever med lavest poengsum fra ungdomstrinnet har størst sjanse for å droppe ut av skolen, og at 15 prosent av elevene på 10. trinn har for svake norskkunnskaper til å følge undervisningen. Da blir det krevende for dem å fullføre videregående skole. Vi vil derfor utvide ordningen med 11.skoleår for å bidra til at flere fullfører og består videregående skole, sier han.

Høyre og Venstre har bare 26 av 59 mandater og er dermed nødt til å få flere om bord dersom de skal ha et flertall i bystyret. Planen er å få med seg KrF og Frp. Målet er å komme i mål med forhandlingene i løpet av de neste par ukene.

Powered by Labrador CMS