Generalsekretær David Edwards i Education International.

Verdens lærerdag:
Global lærermangel og mer vold mot lærere

Verdens lærerdag 5. oktober preges i år av økt lærermangel og at flere lærere utsettes for vold. Ifølge UNESCO vil verden trenge 69 millioner lærere innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

To temaer preger Verdens lærerdag 5. oktober. Ifølge UNESCO trenger verden 69 millioner flere lærere innen 2030 for å gi grunnskoleutdanning til alle barn. Samtidig er tallet på nyutdannede lærere synkende og mange forlater yrket.

Dessuten viser Lærerbarometeret for 2023 at flere lærere utsettes for vold. Ny forskning fra Education International (EI) og organisasjonens samarbeidspartnere globalt peker på flere faktorer som årsak til utviklingen.

Education International (EI) setter nå, sammen med UNESCO, International Labour Organization (ILO) og UNICEF, søkelys på lærermangelen verden rundt i en rapport utarbeidet i 2023 kalt: «Lærerne vi trenger for utdanningen vi ønsker: Det globale imperativet for å reversere lærermangelen».

Overarbeidet, undervurdert og underbetalt

Generalsekretær David Edwards i Education International (EI) forklarer situasjonen slik:

«I dag er lærere overarbeidet, undervurdert og underbetalt, og flere og flere blir tvunget til å forlate yrket de elsker og som verden trenger. Samtidig er det færre unge som ønsker å bli lærere. Det er lett å se hvorfor. Arbeidsforholdene har blitt dårligere, lønnen har ikke holdt tritt med inflasjonen, arbeidsmengden har skutt i været, og faglig autonomi har stadig blitt erstattet med uendelig kontroll og byråkrati. Umiddelbar handling er avgjørende fordi retten til kvalitetsutdanning står på spill.”

Flere lærere utsatt for vold på arbeidsplassen

Internasjonalt barometer for ansatte i utdanningssektoren i 2023 kaster ytterligere lys over forholdene som driver lærere ut av yrket. Basert på en undersøkelse av over 26 000 lærere, skoleledere og støttepersonell fra 11 land på fire kontinenter, avslører en bekymringsfull økning i vold på arbeidsplassen, kombinert med utilstrekkelig psykologisk og medisinsk støtte til lærere, og betydelige problemer knyttet til balanse mellom arbeid og privatliv.

Et stort flertall av de spurte lærerne rapporterte at de ikke følte at yrket deres ble verdsatt av samfunnet for øvrig. Men til tross for disse utfordringene, svarer flertallet av lærerne at de ville valgt samme yrke igjen. Alle resultater fra undersøkelsen skal presenteres på et webinar 10. oktober.

Ber regjeringer bidra til å snu trenden

Gjennom en kampanje lansert av Education International (EI) oppfordres lærere verden rundt til å legge press på sine regjeringer for økt offentlig finansiering av utdanningssektoren. Målet er at regjeringene i større grad skal investere i læreryrket for å få slutt på lærermangelen og garantere enhver elevs rett til kvalifisert lærer og et godt læringsmiljø.

Oppfordringen er også blitt lyttet til i FN. På en internasjonal konferanse i FN-regi i 2022, ba FNs generalsekretær António Guterres om at det rettes oppmerksomhet mot den globale lærermangelen og den kritiske faren det utgjør.

Susan Hopgood, president i Education International og medlem av FNs høynivåpanel for lærerprofesjonen uttaler følgende:

«For å snu den globale lærermangelen, trengs det politisk handling. Offentlig utdanning må finansieres, det må investeres i lærere, lærernes arbeidstakerrettigheter må garanteres og lærere må sikres gode arbeidsforhold. Å investere i utdanning handler ikke bare om finansiering; det handler om å respektere lærerne, verdsette deres pedagogiske kompetanse og involvere lærere i beslutningsprosesser.»

Til sammen har FNs høynivåpanel utarbeidet over 50 anbefalinger knyttet til lærerprofesjonen som de ber regjeringer verden rundt om å implementere for å reversere lærermangelen og sikre retten til kvalitetsutdanning for alle.

 

Powered by Labrador CMS