Geir Evensen, medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet Telemark

Lærerne i Telemark vil verne om skolebøkene

Selv om digitale læremidler er tatt i bruk i stadig større grad i utdanningssektoren, så vil lærere fortsatt beholde læreboka. Det kom fram på UDFs årsmøtet i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Under Utdanningsforbundet Telemarks årsmøte, som holdes i Langesund 4. og 5. mai, var digitalisering av utdanningssektoren ett av temaene.

Temaet passet godt. For i dag, 4. mai, lovte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at regjeringen vil bevilge 120 millioner til flere lærebøker i skolen. Regjeringen er bekymret for økt skjermbruk og satte nylig ned et utvalg som skal gjennomgå konsekvensene av økt skjermbruk blant barn og unge.

– Noen mener visst at bøker er fryktelig gammeldags. Er du fylkespolitiker og vil slå deg på brystet, så gi elevene en PC. Da blir vår oppgave som lærere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet å vise betydningen av at elevene fortsatt har tilgang på lærebøker, sa Geir Evensen, medlem i fylkesstyret.

Flere delegater frykter at digitaliseringen av utdanningssektoren kan brukes som innsparingstiltak.

Ikke nynorske læremidler på Ipad

Grunnskolelærer Øyfryd Garborg Sande Aufles, delegat fra Seljord, var opptatt av tilgangen på læremidler, både de digitale og de som er på papir. Hun mener læremidler i alle fag bør være tilgjengelige både på bokmål og nynorsk. Hun foreslo at dette inngår som egen formulering i "Vi utdanner Norge" som er Utdanningsforbundets overordnede politikk. Det vil bli opp til forbundets landsmøte i november.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

– Elevene må få tilgang til læremidler på begge målformer. På IPad er det i mange fag ingen eller veldig få læremidler på nynorsk. Det betyr at elever risikerer å måtte gå opp til eksamen uten å ha fått tilgang på læremidler på sitt hovedmål, sa Aufles.

Da det ble stemt over å ta inn en egen formulering, fikk Aufles flertall.

Geir Evensen foreslo at det også bør tas inn en formulering om tilgang til læremidler på samisk. Men det ble ikke tatt opp til votering.

Mislykket eksperiment i Sverige

Bård Naas fra Skien UDF viste til at heldigitalisering av skolen har vært et mislykket eksperiment i Sverige. Han la til at man i Tyskland nå har en lignende diskusjon om hensiktsmessigheten av digitaliseringen.

– Bunnplanken må være at alle elever også har tilgang til fysiske lærebøker, mente han.

Det aller viktigste er dette, sa Kristin Viumdal fra fylkesstyret:

– Profesjonen må bestemme hvilke valg man skal ta med tanke på læremidler, ikke politikerne.

Da fikk hun applaus fra salen.

Astrid Margrethe Danbolt, grunnskolelærer og delegat fra Porsgrunn, sa at digitale læremidler i noen tilfeller kan erstatte fysiske lærebøker. Derfor ba hun fylkesårsmøtet om ikke å bli for kategoriske i sine forslag til formuleringer i saksframlegget som skal opp på landsmøtet.

Powered by Labrador CMS