Rjukan videregående skole.

Mangler kjemilærer – elevene må få nettundervisning i stedet

Jakten på kjemilærer til Rjukan videregående skole har vært mislykket. Nå blir løsningen skjermen. I den nye opplæringsloven åpnes det for mer bruk av fjernundervisning. 

Publisert Sist oppdatert

– Vi har lyst ut stillingen som kjemilærer flere ganger uten at det har ført til ansettelse. I vår innså vi at vi måtte finne et alternativt tilbud for elevene, sier rektor ved Rjukan videregående skole, Kjersti Lindtvedt. 

– Løsningen ble til slutt et nettbasert studium i regi av NKI, forteller hun. 

Kostnaden på 6500 kroner per elev, pluss avgiften for privatisteksamen, dekker skolen. I tillegg får elevene disponere kjemilabben på skolen for forsøk. Da vil også en naturfaglærer være fysisk til stede. 

Kjersti Lindtvedt, rektor ved Rjukan vgs.

– Elevene skulle nok likevel helst hatt en kjemilærer i klasserommet med dem. Men for skoler som vår, som ligger i distriktet, er det dessverre en utfordring å skaffe kvalifiserte lærere i alle fag. Vi har manglet faglærer på elektro i to år nå, forteller Lindtvedt. 

Får låne skolens elbil

Rjukan videregående ligger i Tinn kommune i Telemark. Skolen har om lag 220 elever og flere realfagstilbud, men de seks elevene det gjelder denne gangen var avhengige av kjemi i sin fagkombinasjon. 

En løsning kunne være Nettskolen Vestfold. De utgjør en avdeling ved Horten videregående og har siden 2013 undervist elever i digitale klasserom i sanntid. Nettskolen tilbyr fag til elever i alle fylker i Norge, men i år har de ikke kjemi på timeplanen. Heller ikke Nettskolen i Nordland har dette tilbudet. 

Dermed måtte ledelsen på Rjukan finne på noe annet.  

– Via NKI vil de ha forelesninger og forsøk. De har også innleveringer med tilbakemelding til elevene fem ganger i året før det avsluttes med eksamen, forteller rektor Kjersti Lindtvedt. 

– Vi er i samtaler med Notodden videregående skole om hospitering på fagdager. Da vil elever fra Rjukan videregående få bruke skolens elbil til og fra undervisning, forteller hun. 

Ny lov åpner for mer fjernundervisning

Trass i at både Nordland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner har sine nettskoler, er fjernundervisning i Norge stort sett begrenset til opplæring i samisk, morsmålsopplæring og  tospråklig fagopplæring. 

I opplæringsloven har hittil fjernundervisningstilbud kun vært nevnt under paragrafen om rett til videregående opplæring for voksne. Men med den nye loven, som Stortinget vedtok før sommeren, blir ordningen utvidet. Begrunnelsen har vært at elevene vil få et bedre opplæringstilbud. 

I den nye loven heter det at deler av opplæringen kan gjennomføres uten at læreren er tilstede sammen med elevene, altså ved fjernundervisning, «dersom det er godt grunner for det og det er trygt og pedagogisk forsvarlig.» 

Rektor ved Rjukan videregående, Kjersti Lindtvedt, sier hun tror nettbasert undervisning vil bli mer utbredt i tiden som kommer. 

– Jeg skulle helst hatt kvalifiserte lærere her på skolen, men for skoler som vår, som ligger i distriktene, kan nettbaserte tilbud bli løsningen. Vi sliter med å skaffe faglærere, spesielt i smale fag, sier hun. 

– Dette er ikke første gang elever hos oss får fjernundervisning og hittil har det vært vellykket, så jeg vil tro at dette kan bli løsningen også fremover. 

Powered by Labrador CMS