Dette er de nye spaltistene i Utdanningsnytt

Totalt åtte spaltister vil skrive for Utdanningsnytt og bladene våre i 2024. 

Publisert

I februar publiseres det første bidraget, fra Elise Farstad Djupedal. Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fremover får hun følge av sju andre spaltister som vil dele sine tanker, analyser og opplevelser med leserne av Utdanningsnytt. 

– Vi har vært så heldige å få med oss åtte spaltister i år. Det er første gang vi har en slik fast spalte på Utdanningsnytt. Målet er å løfte frem stemmer fra sektoren, fra klasserom og barnehager, landet rundt, som vi mener er viktige bidrag i samfunnsdebatten. Jeg håper de vil engasjere, utfordre og opplyse leserne og gi oss et innblikk i levd lærerliv, sier ansvarlig redaktør i Utdanningsnytt, Kaja Mejlbo. 

De åtte spaltistene representerer ulike deler av utdanningssektoren. Bidragene deres vil bli publisert på Utdanningsnytt. Noen vil også være å finne i papirutgavene av Utdanning, Første steg og Yrke.

– Det var viktig for oss å hente inn stemmer fra flere fagfelt, og ulike deler av landet. Vi er veldig stolte av de åtte som skal bidra dette året, sier Mejlbo. 

Her der de åtte spaltistene: 

Våre spaltister

Elise Farstad Djupedal

er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har en bred interesse for spørsmål om politikk, skole, ulikhet og inkludering. For tida jobber hun med et historisk doktorgradsprosjekt om grunnskolen som kunnskapspolitikk.

Jon Hægland

fra Os utenfor Bergen er utdannet kroppsøvingslærer og har jobbet på barneskole siden 2017. Han er også stand up-komiker.

Lisa Eidesen

er lærer i ungdomsskolen i Tromsø. Hun opptatt av å finne den overordna røde tråden i skolens verdi, og hvorvidt denne harmonerer med verden for øvrig.

Simen Spurkland

underviser i matematikk og samfunnsfag ved Dønski videregående skole i Bærum. Han er blant annet opptatt av hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og en elevvennlig skole.

Anita Holm Cirotzki

er barnehagelærer fra Svelgen i Vestland, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder i kontaktforum for barnehage. Hun er også fast spaltist i Første steg.

Ingeborg Lovise Tyse

er fra Randaberg i Rogaland og har undervist på videregående siden 2004. Hun er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder yrkesfaglig forum. Hun er også fast spaltist i Yrke.

Hazar Raad Al-azaawy
og Sondre Bjaberg

Hazar jobber som pedagogisk leder i bydel Alna i Oslo. Sondre er også pedagogisk leder i bydel Alna og er i tillegg foredragsholder, forfatter og lager podkast.

Powered by Labrador CMS