Ny digital strategi skal regulere bruk av kunstig intelligens

Nye teknologier må reguleres bedre, mener regjeringen. I en ny digital strategi skal kunstig intelligens og forholdet til tech-giganter på agendaen.

Den nye nasjonale digitaliseringsstrategien skal etter planen være klar i løpet av første halvår 2024, opplyser regjeringen i en pressemelding. Da er det åtte år siden Norge sist fikk en slik melding – «Digital Agenda for Norge» i 2016.

Teknologiutviklingen har som kjent skutt fart de siste årene. Oppmerksomheten rundt KI har økt voldsomt etter at selskapet OpenAI lanserte tekstroboten ChatGPT i november i fjor. Selskapets så langt kraftigste språkmodell, GTP-4, ble lansert i mars.

– Det er behov for bedre regulering av nye teknologier – for eksempel kunstig intelligens – og forholdet til tech-gigantene, opplyser kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Myndighetene i Spania har bedt EUs komité for dataforvaltning om å vurdere personvernspørsmål knyttet til ChatGPT. I Italia har myndighetene innført midlertidig forbud mot OpenAIs tekstrobot, mens myndighetene i USA vurderer en strengere regulering av utviklingen av kunstig intelligens.

Den nye strategien skal gjelde for både offentlige og private aktører. Gjelsvik er opptatt av å dra mest mulig nytte av ny teknologi.

– Digitalisering kan også bidra til at folk fortsatt kan bo og drive næring i hele landet, sier han og nevner mulighetene digitalisering gir for grønn omstilling og vekst.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS