Brenna: – Kunstig intelligens vil utfordre praksisen i norsk skole

Kunnskapsministeren vil ha lærernes tanker og råd om bruk av kunstig intelligens i skolen.

Publisert

– Jeg tror vi er mange som tenker at KI (kunstig intelligens. red.anm.) kan ha en del utfordrende sider. Jeg synes det er flott at det nå er mange lærere som engasjerer seg i denne tematikken og deltar i den offentlige debatten med å løfte frem både muligheter og utfordringer ved slik ny teknologi, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i sitt svar til Venstres representant Abid Raja.

Raja stilte forrige uke et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om bruk av kunstig intelligens, og Chatbots spesielt, i skolen.

– Jeg er opptatt av at vi ser mulighetene i den nye teknologien og ikke bare problemene, sa Raja til Utdanningsnytt.

Det er også Brenna.

– Kunstig intelligens (KI) gir mange muligheter i skolen som både kan være motiverende og bidra til mer læring, samtidig som bruk av KI også har en del utfordrende sider, skriver hun i sitt svar til Raja.

– Chatbots, som for eksempel Chat GPT, er et eksempel på ny teknologi som både er spennende, men som også vil utfordre praksisen i norsk skole, legger hun til.

Kunnskapsministeren sier hun er opptatt av at lærerne har kompetansen som trengs.

– For å sikre at det er kunnskapssektorens mål som styrer endringene må vi sørge for at de ansatte har relevant kompetanse og at digital teknologi som tas i bruk velges med omhu. Vi er nødt til å finne løsninger som gjør at vi kan nyttiggjøre ny teknologi for læring på en god måte som fremmer læring, mestring og trivsel og som ivaretar barn og unges rettigheter.

Stenger internett

Bruken av kunstig intelligens har tatt av verden over etter at blant annet tjenesten chatGPT ble lansert rett før jul. Landslaget for norskundervisning mener at det er «helt vanvittig å slippe denne teknologien ukritisk løs i klasserommet».

Flere lærere har etterlyst tiltak og forrige uke bestemte Utdanningsdirektoratet at internett ved skolene skal stenges under eksamen. Elevene vil i stedet få tilgang til et «regulert utvalg nettressurser», slik det er nå i alle de andre eksamensfagene.

Kunnskapsministeren roser lærerne for deres engasjement og peker på at det er viktig at de deltar i debatten om kunstig intelligens i skolen.

– Utdanningsdirektoratet vil følge opp og sørge for god dialog med lærerorganisasjonene og aktuelle fagmiljøer om behov for både veiledning, behov for støtte og eventuelt også andre tiltak, sier Brenna.
Powered by Labrador CMS