Det er ikke bare barna som kan føle seg hjemme i barnelitteraturens verden. Vi voksne kan absolutt lese barnelitteratur for fornøyelsens skyld og bli beriket av det, skriver anmelderen.
Det er ikke bare barna som kan føle seg hjemme i barnelitteraturens verden. Vi voksne kan absolutt lese barnelitteratur for fornøyelsens skyld og bli beriket av det, skriver anmelderen.

Barnelitteraturens vidunderlige verden

«Møter med barnelitteratur» er en inspirerende, grundig og oversiktlig bok for lærere som arbeider med litteratur på barnetrinnet.

Publisert

Det gis ut over tusen barnebøker hvert år. Noen av titlene er gjenutgivelser, men de fleste er nye. Det sier seg selv at en lærer ikke kan ha oversikt. Det er imidlertid viktig at vi er litt orientert, slik at vi kan bruke oppdaterte eksempler i undervisningen vår. Vi trenger tips til nyskrevet litteratur for å skape leselykke.

«Møter med barnelitteratur» retter seg mot lærere som skal arbeide med litteratur på barnetrinnet. I boka finner du eksempler på nyere norsk barnelitteratur, samt internasjonal, nordisk og samisk litteratur. Her er også noen eldre tekster for barn, for å få frem historiske perspektiver. Forfatterne opererer med en vid forståelse av litteraturbegrepet og inkluderer film, digitale spill og litterære apper. De har også lagt vekt på hvordan litteraturen kan bidra til å belyse de tre tverrgående temaene i Fagfornyelsen.

Redaktører er Ruth Sejerstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Øvrige bidragsytere er Nina Goga, Ahmed Khateeb, Anne Løvland, Per Arne Michelsen, Mette Moe, Åse Marie Ommundsen, Svein Slettan, Hilde Tørnby, Gro Ulland og Lykke Guanio-Uluru. Alle kjenner barnelitteraturen både som lærere, lærerutdannere og forskere.

Å gi seg i kast med denne boka krever motivasjon. Den er så stor og tykk at den ved første møte kan virke tung å håndtere. Heldigvis er den oversiktlig og ryddig. Det er ikke nødvendig å lese den fra A til Å. Ved å gjøre deg kjent med den, kan du hente kunnskap og inspirasjon til det du trenger, når du trenger det.

Møter med barnelitteratur

Introduksjon for lærere, 2. utgave

Av Ruth Seierstad Stokke (red.) og Elise Seip Tønnessen (red.)

Universitetsforlaget

432 sider

Boka er ordnet i to hoveddeler som igjen er oversiktlig og ryddig oppdelt. Del 1 tar for seg sjangre og medier som er sentrale for barn i barneskolealder. Her er det kapitler som er viet hver sin sjanger.

Når du for eksempel skal jobbe med lyrikk, les kapitlet som heter «Lyriske tekster for barn» av Per Arne Michelsen. Her kan du sette deg inn i sjanger og fagspråk, finne ulike og varierte eksempler på lyrikk og få gode ideer til aktiviteter. Oppgaver som kan brukes i klasserommet er rammetekster. Som lærer skulle jeg ønske at dette var gjennomført i alle sjangerkapitlene.

Bokas andre hoveddel, «Perspektiver og praksis», tar for seg temaer og litterære arbeidsmåter som er aktuelle i dagens skole. Ett eksempel er hvordan litteraturen gir oss møter med andres livsverdener.

Hva er barnelitteratur? Det er det «Møter med barnelitteratur» handler om. I starten gir forfatterne oss en kortversjon som blant annet inneholder en interessant liste med begrunnelser for hvorfor vi skal undervise i litteratur. Noen av punktene er opplevelser, viten, identitet, empati og språkutvikling. Bare ett av disse punktene er vel egentlig nok i seg selv?

Det er ikke bare barna som kan føle seg hjemme i barnelitteraturens verden. Vi voksne kan absolutt lese barnelitteratur for fornøyelsens skyld og bli beriket av det. I barnelitteraturen ligger det fine opplevelser som lærer og elev kan dele og utforske sammen. For: «Den som leser, kan når som helst skifte alder, hudfarge, kjønn! Bøkene er magiske hester og kameler som på et blunk tar oss dit vi vil.» (Tor Åge Bringsværd, s. 10)

«Velkommen til barnelitteraturens vidunderlige verden!» står det med gull på rødt i starten. En invitasjon til deg som vil ha kunnskap, inspirasjon og ideer. En invitasjon til deg som vil ta med elever inn i en verden der de kan åpne dører, utforske landskaper og møte spennende vesener.

Kort og oppsummert: «Møter med barnelitteratur» er en inspirerende, grundig og oversiktlig ressursbok. Det trenger vi lærere alltid!

Powered by Labrador CMS