Hammerfest.

Foreslår barnehagekutt for å redde kommuneøkonomien

Kommunedirektøren i Hammerfest foreslår færre hender i barnehagene for å berge økonomien. UDF-lederen lokalt mener de heller bør teste om ikke god bemanning kan spare dem for store utgifter.

Publisert

Det skriver Finnmark Dagblad. 

Ifølge avisa har Hammerfest kommune en gjeld på rundt 3,5 milliarder kroner. Det, pluss et underskudd på 137 millioner så langt i år og en høy lånerente, gjør at det legges opp til store kutt. 

Blant kommunedirektørens forslag er: 

Kutt i antall stillinger, blant annet i grunnskolen, barn og ungetjenesten og voksenopplæringen. Antall barnehageavdelinger skal reduseres med fem og det legges opp til ti færre stillinger. 

Allerede tidligere i høst gjorde politikerne en rekke kutttiltak. Da ble blant annet åpningstiden i barnehagene redusert.

I lokallaget i Utdanningsforbundet følger de prosessen tett. 

– Kan spare på å få ned sykefravær?

– Tiltakene er en konsekvens av kommunens økonomiske situasjon, og politikere og administrasjon blir nødt til å prioritere. Da har lave barnetall i kommunen, og flere barnehager med mange ledige plasser, gjort at dette blir et naturlig punkt å se på . Det har vi forståelse for. Men vi forventer at det ikke skal føre til oppsigelser som igjen gir redusert pedagog- og voksentetthet ute i barnehagene, skriver leder Ida Marie Midttun i en e-post til Utdanningsnytt. 

 Hun skulle gjerne sett at kommunen også samlet inn data på hva som har skjedd i barnegruppene og blant personalet i de barnehagene som nå har gått en periode uten fulle barnegrupper. 

– Det er allerede kommet tilbakemeldinger til forbundet om større trivsel blant personalet, og opplevelser av mestring på grunn av bedre muligheter til å planlegge og gjennomføre pedagogisk opplegg, samt å se hvert enkelt barn, skriver Midttun. 

Hun mener også kommunen egentlig har en gylden mulighet til å få en personaltetthet som er høyere enn bemanningsnormen og på den måten få ned sykefravær og vikarbruk. 

– Dette har jo vist seg å fungere i andre kommuner som har gjort forsøk med tettere bemanning.

Powered by Labrador CMS