Langt færre private enn kommunale barnehager tar imot lærlinger

Andelen barnehager som er godkjente lærebedrifter er nesten dobbelt så høy blant kommunale som blant private barnehager.

Publisert

Det er Utdanningsdirektoratet som melder dette. Talla kommer fram i undersøkelsen «Hva svarer Barnehage-Norge?».

64 prosent av barnehagene som deltok i denne undersøkelsen er godkjente for å ta imot lærlinger.

69 prosent av de kommunale barnehagene med godkjenning som lærebedrift hadde hatt lærlinger det siste året. Blant de private hadde 35 prosent hatt lærlinger i samme periode.

Private og kommunale barnehager oppgir ulike grunner for å ikke ta inn lærlingene.

7 av 10 styrere i de private barnehagene argumenterer med for få lærlinger og at barnehagen ikek har råd. For kommunale barnehager er mangel på søkere den hyppigste årsaken til at de ikke tar inn lærlinger.

Barnehagene er særlig relevant som lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Lærlingkravet som forsvant

I 2021 var det 1 609 lærlinger i barnehagene.

Samme år gikk Arbeiderpartiet til valg på at kommunene skulle kunne stille flere krav til private barnehager, blant annet at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager og at de private barnehagene må ta inn lærlinger.

Det første punktet er videreført i Hurdalsplattformen. Men der står det ikke noe spesifikt om lærlinger i barnehagene.

Denne uka la kunnskapsminister Tonje Brenna frem regjeringens ferske barnehagestrategi "Barnehagen for en ny tid". Der heter det at «det er vist gjennom forskning at å ha lærlinger i barnehagen kan være positivt for barne- og ungdomsarbeiderne som er ansatt i barnehagen».

– Barnehagene har stort potensial til å tilby flere læreplasser, slik at flere ungdommer kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i videregående opplæring. Hvert år er det flere hundre elever som ikke får den læreplassen de ønsker seg i barne- og ungdomsarbeiderfaget, heter det i rapporten.

Men krav om lærlingplasser er likevel ikke å finne blant tiltakene i strategien.

Fagforbundet, som organiserer fagarbeidere i barnehagene, er tydelige på at det er et stort behov for flere lære- og praksisplasser i barnehagene.

De vil lovfeste retten til læreplass og ønsker å pålegge både offentlige og private virksomheter å ta inn lærlinger. Lærlingenes plass i barnehagene var også en del av deres innspill til den nye barnehagestrategien.

– Det skal være like naturlig å ta imot lærlinger som studenter i barnehagen, het det i innspillet.

Powered by Labrador CMS