Knapløkka barnehage er en av Tønsbergbarnehagene som har fått økt grunnbemanning de siste årene.

Har satset på økt bemanning i barnehagene – nå er det stopp 

På tre år har Tønsbergbarnehagene fått 21 nye årsverk, men nå er det stopp. Og mens SV peker på Høyre lokalt, etterlyser de at regjeringen tar ansvar.   

Publisert Sist oppdatert

– I forbindelse med budsjettforhandlingen før årsskiftet fremmet vi et forslag som ville gitt bortimot 30 nye stillinger til barnehagene våre allerede neste år og med videre økning utover i perioden. Men vi fikk dessverre ikke flertall, sier Christina Grefsrud-Halvorsen i Tønsberg SV. 

De siste årene har kommunen vært en foregangskommune når det gjelder å øke grunnbemanningen i barnehagene. På tre år har de fått på plass 21 nye årsverk. Satsingen har vært evaluert og konklusjonen er at de ansatte opplever å ha bedre tid til enkeltbarn og foreldresamarbeid. De melder også om en hverdag med mindre stress og en større opplevelse av å mestre jobben. 
Men nå er det stopp. 

Ingen penger i budsjettet

Valget i fjor høst førte til et skifte i ordførerstolen i Tønsberg. Ut gikk Arbeiderpartiets Anne Rygh Pedersen. Inn kom Høyres Frank Pedersen. Sammen med Frp, Krf og Venstre utgjør de nå posisjonen i kommunen. Og trass i at Høyre gikk til valg på at de ville «styrke bemanningen i hele barnehagens åpningstid» ligger det ingen penger til dette inne i årets budsjett. 

Grefsrud-Halvorsen sier hun er bekymret for at satsingen stagnerer med det nye blå styret. 

– Vi frykter dessverre også at sektoren ikke vil bli spart fra denne posisjonen sin side hvis det kommer til kuttrunder, sier hun. 

Men om man skal tro Høyre er det slett ikke den veien de ønsker å gå. 

Ifølge Mathias Willassen Hanssen (H), leder for oppvekstutvalget ønsker de derimot å fortsette arbeidet med å øke grunnbemanningen i Tønsbergs barnehager. 

Nesten 50 millioner

– De ansatte i barnehagene forteller om at de opplever et uforholdsmessig stort arbeidspress, og større krav til flere praktiske oppgaver som skal løses. Det bekymrer meg at nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av ett til tre år, sier Hanssen. 

Men å fortsette å bemanne opp slik kommunen har gjort hittil, vil bli dyrt, sier han.   

Mathias Wiliassen-Hanssen
Mathias Willassen Hanssen (H).

Ifølge sakspapirer som utvalget fikk på bordet tidligere i januar vil det kreve om lag 35 nye årsverk. Det vil ha en årlig lønnskostnad på rundt 23,8 millioner kroner. Og det utløser igjen økte tilskudd til private barnehager på ytterligere 23,8 millioner. Det er penger Tønsberg ikke har nå, ifølge Hanssen. 

– Det ligger an til at vi må gjøre store innsparinger på over 100 millioner kroner i Tønsberg kommune i årene fremover, sier han. 

Han mener det er på tide at regjeringen tar ansvar. 

Vil ha staten på banen

– Et lite ønske fra meg som politisk leder for barnehagesektoren i Tønsberg er at regjeringen med statsråd Nessa Nordtun (Ap) innser hvor viktig det er å styrke grunnbemanningen i barnehagene, og at det settes av økte rammer til kommunene slik at vi kan få til reelle satsinger ute i kommunene, sier Hanssen. 

Slik har de bemannet opp

Det var opprinnelig 420 årsverk i grunnbemanning i de kommunale barnehagene i Tønsberg i 2019. 

På tre år er det bemannet opp med 21 årsverk. Dette utgjør en økning på 4,8 % 

Årsverkene er tilført 10 av kommunens 27 barnehager. 

Det er i dag omtrent 140 barnehageavdelinger i kommunale barnehager. Med de stillingene som er tilført, er det 21 avdelinger som har økt grunnbemanning. Dette utgjør 15% av avdelingene.

Kilde: Tønsberg kommune

– Dersom staten ikke kommer tydeligere på banen er jeg stygt redd for at vi ikke klarer å løse bemanningskrisen i barnehagene i tide. Jeg inviterer herved statsråden på besøk til Tønsberg slik at hun kan lære mer om de positive effektene vi har hatt med styrket grunnbemanning i ti av våre barnehager. 

Men skal vi tro Nessa Nordtun trenger hun ikke overbevises. 

Da Utdanningsnytt intervjuet henne før jul, sa hun at hun har «fått mange tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagene om at det er for få voksne til stede i løpet av dagen». 

Kari Nessa Nordtun.

Så var det hennes tur til å rette pekefinger. Den gikk tilbake, i retning kommunene.  

– Vi har styrket kommunene ganske godt i statsbudsjettene, noe som gir dem mulighet til faktisk å prioritere barnehage og skole. Og det må de gjøre, sa Nordtun. 

Akkurat det der er Utdanningsforbundet leder Geir Røsvoll lei av å høre. Han mener staten må slutte å skyve ansvaret over på kommunene. 

– Den slitasjen vi ser på mange ansatte i barnehagene bekymrer meg stort. Hvis man ikke får gjort noe med det ganske raskt, kommer de utfordringene vi ser, med færre søkere til barnehagelærerutdanning og skyhøyt sykefravær, bare til å forsterke seg, sier Røsvoll.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få flere inn i disse yrkene, er å vise samfunnet at det er en jobb man trives i og som gir gode muligheter til å drive profesjonelt og pedagogisk. 

Det er politikerne i Tønsberg skjønt enige i. 

Attraktiv kommune

– Vi ser en markant nedgang i søkere til utlyste stillinger i barnehagene våre, og vi er redde for at det kan bety at vi må søke dispensasjon på manglende kompetansekrav. Det er en utvikling vi ikke ønsker, og derfor mener vi det er helt riktig å styrke grunnbemanningen i alle kommunens barnehager, sier Høyres Mathias Willassen Hanssen. 

– En god grunnbemanning gjør Tønsberg til en attraktiv kommune å jobbe i, sier SVs Christina Grefsrud-Halvorsen. 

Og hun har ikke tenkt å gi seg. 

– Men fra SVs ståsted kjemper vi for økt bemanning i barnehagene og kommer selvfølgelig til å holde fast ved det fremover. 

Powered by Labrador CMS