Royne Berget, barnehagestyrer og medlem av Utdanningsforbundets sentralstyre.

Mener ministeren presser barnehageansatte:
– Utidig og ufint av Guri Melby

Guri Melby vil øke åpningstidene, men lover ikke mer ressurser til bemanning – hverken nå eller senere. – Da er smittevernreglene historie, advarer Utdanningsforbundets Royne Berget.

Publisert Sist oppdatert

– Så lenge smittevernveilederen gjelder, kan de ikke pushe på at åpningstidene skal være lenger. Det er utidig, rett og slett ufint av kunnskapsministeren å presse på for at barnehagene skal holde åpent lenger uten at hun vil tilføre ekstra ressurser. De fleste barnehager har ikke sjans til både å gi et godt faglig tilbud, møte barnas behov og overholde smittevernreglene dersom de skal ha normale åpningstider, sier Royne Berget.

Berget har mange år bak seg som som styrer i barnehage og var lenge frontfiguren i Barnehageopprøret. Nå er han sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Onsdag fulgte han nettmøtet med Guri Melby på Utdanningsnytts Facebook-side. Der fikk kunnskapsministeren en rekke spørsmål om smittevernregler, åpningstider og bemanning i barnehagene og uttalte at hun mener at «de barnehagene som har kuttet mest i åpningstidene, bør strekke seg litt lenger».

Melby mener de nye smittevernreglene gir mer fleksibilitet blant personalet og større barnegrupper.

Det har fått flere til å reagere.

Ivareta de ansatte

– Det er ikke «barnehagene» som strekker seg ved å ha lang åpningstid, det er de ansatte. Og de har strukket seg for langt som det er i altfor mange år. Slike utsagn provoserer mange, spesielt når kunnskapsministeren samtidig uttaler at opprettholdelse av smittevern er det viktigste. Dette henger ikke på greip, sier Royne Berget.

Hans kollega i USD-styret, Ann-Mari Milo Lorentzen, sier de får mange tilbakemeldinger om barnehageansatte som jobber uten pauser og bruker mye tid på renhold.

– Når de tilbakemeldingene kommer uke etter uke, og Melby snakker om å strekke strikken lenger, da blir jeg bekymret for når den ryker, sier hun.

Ann Mari Milo Lorentzen.

Utdanningsforbundet har tidligere gått ut med at de mener åpningstidene fremover bør ligge på mellom 6 og 6,5 timer. Alternativt på det tilføres mer ressurser.

– Jeg har forståelse for at noen barn og mange familier har behov for et barnehagetilbud med full åpningstid, men fra vårt ståsted er det viktig at både barna og de ansatte skal ha gode dager i barnehagen. Vi må ivareta de ansatte oppe i dette også, sier Lorentzen.

Les også: Barnehageansatte sier de jobber hele dager uten pause

– Arrogant

Under nettmøtet fikk også Melby flere spørsmål knyttet til bemanningen. Med reduserte åpningstider er barnehagene nå bemannet i henhold til bemanningsnormen hele dagen.

I en rapport publisert i februar i år svarte en av tre barnehager at de har mindre enn tre timer daglig med full bemanning. Melbys forgjenger og partikollega, Trine Skei Grande (V), mente tallene var urovekkende.

I nettmøtet på onsdag ville likevel ikke Melby love at bemanningen barnehageansatte opplever nå vil bli varig hverdag.

– De erfaringene vi gjør oss nå er interessante å ta med inn i en videre diskusjon om bemanning i barnehagene. Bemanningsnormen, slik den er nå, skal også evalueres. Jeg forstår at det er positivt med høy voksentetthet og stabile barnegrupper, men det må veies opp mot andre ting som vi mener må til for å gi et godt barnehagetilbud til barna, sa Melby.

Hun minnet også om at bemanningsnormen er en minimumsnorm.

– Barnehagene kan bemanne opp om de mener det er riktig bruk av ressursene, sa Melby.

SVs Mona Fagerås, som fulgte nettmøtet selv, mener det svaret er direkte arrogant.

– Bemanning er et økonomisk spørsmål. Nå sliter kommunene med å få endene til å møtes. Melby burde legge pengene på bordet for å sikre nok bemanning, sier hun.

– Skyver ansvaret tilbake

Caroline Omberg, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Oslo mener bemanningsspørsmål alltid ender i den samme runddansen.

– De kan gjenta at bemanningsnormen er en minimumsnorm, og at eier står fritt til å bemanne ytterligere, så mange ganger de bare ønsker. Det betyr ikke at det blir en realitet av den grunn, sier hun.

Caroline M. Omberg, leder for FUB Oslo.

– Når foreldre tar opp dette, møter vi den samme runddansen hver gang: Styrere legger skylda på eier, som legger skylda på kommune eller annen privat ledelse, og disse legger igjen skylda på regjeringen som ikke bevilger midler. Regjeringen selv, altså kunnskapsministeren, skyver ansvaret tilbake på den enkelte barnehage eller eier. Norges barnehagebarn trenger nå en kunnskapsminister som tar reelt ansvar for å realisere prinsippet om barnets beste. Når ikke Melby tar ansvar, betaler barna regningen. Svaret var ikke godt nok.

Les også: Foreldreutvalg håper korona-krisen vil føre til økt bemanning i barnehagene

Utdanningsforbundets Royne Berget mener det er positivt at Melby legger merke til de positive erfaringene barnehageansatte, barn og foreldre gjør seg nå som bemanning er bedre.

– Men nettopp derfor er det så merkelig at hun samtidig snakker om å utvide åpningstidene. Da har vi den samme dårlig bemanningen igjen. Det blir en dobbeltkommunikasjon, sier Berget.

Han merker seg at Melby sier barnehagenormen skal evalueres.

– Barnehageopprøret kan overlevere dokumentasjonen som trengs. I to år har vi samlet inn statistikk og barnehageansattes beretninger om hvor viktig det er med god nok bemanning gjennom hele dagen, og hvilke konsekvenser det kan få når det ikke er slik, sier han.

Mindre stress

Både han og FUB-leder Caroline Omberg mener foreldre også legger merke til at barna har det bedre i barnehagene for tiden.

– Foreldre forteller oss at de merker stor forskjell. Det er et lavere stressnivå, konfliktnivå og lydnivå, sier Omberg.

– Det er en roligere stemning ved henting og levering. Det er færre, og faste, ansatte å forholde seg til. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Berget.

Han synes det er frustrerende å vite at det ikke er midler nok til at man kan ha denne arbeidsdagen ellers også, med god bemanning og tid til hvert barn.

– Har du en oppfordring til Melby?

– Det må være at hun tar på alvor de erfaringene som gjøres nå, og at hun tar dem med inn i en ordentlig evaluering. Vi kan ikke bare kjøre på videre etter dette.

Powered by Labrador CMS