Caroline Omberg, her fra den ganagen Foreldreopprøret overleverte daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner 26.000 underskrifter fra foreldre som ønsker økt bemanning i barnehagene.

Foreldreutvalg håper korona-krisen vil føre til økt bemanning i barnehagene

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo, FUB Oslo, støtter kortere åpningstid i barnehagene. De forteller om ansatte som nå opplever at de endelig er godt nok bemannet til å gjøre jobben sin skikkelig.

Publisert Sist oppdatert

– Frem til det allerede lovfestede forholdet mellom antall barn og antall ansatte i barnehagen kan praktiseres i hele åpningstiden, støtter FUB Oslo at barnehagene korter ned åpningstiden, sier leder av FUB Oslo, Caroline Omberg i en pressemelding.

– Dette er en god anledning for myndighetene til å få øynene opp for at det lovfestede antall barn per ansatt i barnehagen ikke har vært praktisert i barnehagehverdagen frem til nå, mener hun.

Da barnehagene gjenåpnet fra den 20. april var reduserte åpningstider et tiltak som var satt til å kunne brukes i den første perioden. Men forrige uke endret kunnskapsminister covid 19-forskriften og tillater kortere åpningstider i barnehagene av hensyn til forsvarlig smittevern-organisering.

Omberg håper Melby skal se at barna trenger det samme vernet også når korona-krisen er over.

– Jeg snakker med ansatte som opplever at de endelig kan gjøre jobben sin slik det skal gjøres, som sier at de for første gang har faktisk har rammer og ressurser i tråd med lovverket. Med reduserte åpningstider, og bemanningsnorm hele dagen leverer mange barnehager faktisk bedre kvalitet nå enn før korona, sier FUB Oslo-lederen.

Les også: Barnehageopprøret: – Brudd på veilederen må få konsekvenser

– Bare på papiret

Omberg var en av initiativtakerne til aksjonsgruppa "Foreldreopprøret", som består av foreldre som kjemper for økt bemanning i barnehager. Nå er hun leder for FUB Oslo.

Hun sier at de opplever at både tidligere og eksisterende kunnskapsminister har kommunisert på en måte som tilsier at de tror det faktisk er en ansatt per tredje barn under tre år, og per sjette barn over tre år i barnehagene, slik lovverket sier at det skal være.

– Det virker som de stadig tror at bemanningsnormen er en realitet hele dagen, og nå er det utarbeidet en smittevernveileder som tar utgangspunkt i at bemanningsnormen praktiseres, men uten at det er bevilget mer penger.

– Statssekretær Anja Johansen har uttalt til Utdanningsnytt at bemanningsnormen gjelder antall årsverk, og ikke antall ansatte på jobb til en hver tid. Virker det ikke som de da er klar over at den ikke alltid oppfylles i praksis?

– Den spesifiseringen kom etter at det kom protester om at bemanningen ikke var god nok til at man kunne oppfylle anbefalt størrelse på kohortene hele åpningstiden. Da Jan Tore Sanner var kunnskapsminister gjentok han ofte at bemanningsnormen kun er en minimumsnorm, men at eiere "står fritt til å oppbemanne utover det", og at det skal være pedagogisk forsvarlig drift i hele åpningstiden. Likevel bruker mange barnehageeiere bemanningsnormen som en maksimumsnorm, snarere enn en minimumsnorm, sier Omberg.

– I praksis ser vi at den kun er oppfylt et par timer midt på dagen.

FUB-lederen sier de vil bruke denne tiden med å arbeide for at barnehageeiere skal sørge for at barnehagebarn får nok plass til å utfolde seg på og nok god voksenkontakt til at rammeplanen realiseres også etter at koronasituasjonen avtar.

– Og jeg håper at foreldre ikke bare tenker på om det er litt upraktisk med kortere åpningstider, men at de faktisk legger merke til at kvaliteten i barnehagene er bedre nå som bemanningsnormene er oppfylt.

Les også: Omberg: Barna bør behandles med samme andakt som oljefondet

Powered by Labrador CMS