Statsforvalter mener skoler melder til barnevernet uten grunn

Statsforvalteren i Oslo og Viken minner skolene om at høyt skolefravær alene ikke gir grunn til å varsle barnevernet.

Publisert Sist oppdatert

«Informasjon vi har mottatt over tid tyder på at ansatte i skolene i Oslo og Viken ikke har tilstrekkelig kjennskap til reglene om, og grensedragningen mellom, taushetsplikt og opplysningsplikt til barnevernstjenesten», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken på sin nettside.

De skriver at høyt skolefravær ikke er tilstrekkelig grunnlag for å sende bekymringsmelding til barnevernet, og viser til opplæringslovens paragraf 15.

Statsråden beklaget

Mange foreldre med barn som ikke klarer å gå på skolen, og som har utviklet skolevegring eller ufrivillig skolefravær, har erfart at skolen sender bekymringsmelding til barnevernet som følge av skolefraværet. Dette har skjedd uten at foreldrene selv har samtykket til dette, eller at vilkårene for meldeplikt er oppfylt. Det skrev Dagsavisen tidligere i høst.

Tall fra SSB viser at barnevernet i perioden fra 2013 til 2021 har henlagt rundt 20.000 saker som de har undersøkt og vurdert etter at skolene har sendt bekymringsmelding. Hvor mange av sakene som omhandler skolevegring eller ufrivillig skolefravær, kan ikke leses ut av SSB-tallene.

I september gikk barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ut og beklaget til foreldre som har opplevd at skolen har sendt melding til barnevernet uten at vilkår for meldeplikten var oppfylt.

– Det er trist at de har måttet oppleve dette. Det de har blitt utsatt for, har vært en stor feil. Jeg forstår veldig godt hvilken belastning dette er, sa Toppe.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS