Forskere: – Gi elevene mer tid til å tenke selv

Forskning viser at lærerne ofte dominerer dialogen i klasserommet og svarer på egne spørsmål. 

Publisert

Forskerne Pernille Fiskerstrand og Siv M. Gamlem ved Høgskolen i Volda har undersøkt hvilke tilbakemeldinger læreren gir mens andreklassingene skriver egne tekster. 

De konkluderer med at mange lærere i barneskolen er mest opptatt av å rette feil i elevenes arbeid. Men, skriver de, for mange lærere dominerer i dialogen med elevene og gir dem også svaret på hvordan en tekst bør utvikles.  Det gjør at elevene mister motivasjon for å vurdere og utvikle teksten på egenhånd.

For å kunne uttrykke seg gjennom tekst må elevene også ha tro på at de mestrer det. De må oppleve at deres budskap blir verdsatt, sier Volda-forskerne. 

De vil utfordre lærerne til å slippe litt av kontrollen i situasjoner der de vurderer elevenes tekster. Slik får elevene utvikle selvtillit i vurderingssituasjoner. 

– I stor grad handler dette om å gi eleven rom for å sette ord på sine egne tanker og vurderinger av teksten, samt at læreren og eleven sammen diskuterer hva man må gjøre for å utvikle teksten videre, forklarer Pernille Fiskerstrand.

Et viktig funn i studien er at gode lærere følger opp elevens eget initiativ med å lytte til hva eleven har forstått. De gir også tilbakemeldinger som elevene kan bruke, for å utvikle sin egen tekst. Videre følger de med på hvordan elevene er i stand til å bruke de tilbakemeldingene de har fått.

– Ofte er elevenes tanker svært gode, men de trenger trening i å formulere seg og bygge selvtillit til å vurdere selv, påpeker Fiskerstrand.

Siv M. Gamlem sier at det er viktig at lærerne på forhånd forklare hvordan elevene skal vurdere tekstene sine. Forskerne påpeker at de har møtt mange lærere i studien som driver god elevstøtte.  

Et eksempel de trekker frem er når elevene skriver på tastatur. Her får de øving i å undersøke sin egen tekst og å lytte til programvarens talesyntese. Slik blir de trent i å sjekke setningene sine gjennom høytlesing – med læreren som støtte.

Powered by Labrador CMS