Danske elever kan få karakterer fra sjette klasse

Et lovforslag åpner for at rektorene ved den enkelte skole kan beslutte å gi karakterer i sjette og sjuende klasse. 

Publisert

I dag får danske elever, som de norske, først karakterer i 8. klasse. 

Men som en følge av skoleforliket som den danske regjeringen og en rekke partier presenterte i vår, foreligger det nå et lovforslag som sier at den enkelte rektor kan bestemme å innføre karakterer fra sjette klasse. 

Karakterer på disse klassetrinnene skal ses som et pedagogisk redskap og skal ledsages av muntlig eller skriftlig tilbakemelding.

I Dansk Folkeparti har man presset på for å få karakterer på de lavere klassetrinnene inn i forliket. Partiet hadde gjerne sett at man også fikk karakterer på enda lavere trinn. 

– Ikke karakterenes skyld

– Vi mener at karakterer er et godt redskap for å evaluere elevene, sa DFs utdanningspolitiske talsperson Alex Ahrendtsen (DF) til Danmarks Radio tidligere i vår. 

Men lovendringen møter kritikk fra flere hold. 

Danske Skoleelever, som tilsvarer Elevorganisasjonen, advarer mot at de tror det kan føre til mer press og tress, som vil gjøre at flere mistrives i skolen. Dansk Lærerforening mener «karakterer har en tendens til å overskygge de formative tilbakemeldingene, som kan gjøre at elevene ikke får samme utbytte av undervisningen».

Også hos Skolelederforeningen er de også skeptiske. Leder, Claus Hjortdal sier til DR at han håper og tror få rektorer vil innføre karakterer så tidlig. 

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, avviser kritikken. 

– Det er jo mistrivsel i dag allerede fra de tidlige klassene, og det er først karakterer fra 8. klasse. Så det kan ikke være karakterenes skyld, sier han til Danmarks Radio. 

Ahrendtsen tror mer karakterer derimot kan gi elevene tydligere rammer. 

– Vi har en mangel på myndighet og strukturer som gjør at mange har blitt usikre på hvordan de skal oppføre seg, sier han.

Fritt frem i Sverige

Også i Sverige kan rektorer bestemme om de ønsker å gi karakterer i barneskolen. Høsten 2022 ble det fritt frem å gi karakterer fra fjerde klasse. 

Skoleåret 2022/2023, var det imidlertid kun 25 av Sveriges 4600 grunnskoler som innførte karakterer. Alle, foruten to, var private. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS