Streikemarkering med de streikende i PBL-barnehagene foran Stortinget og PBL sine lokaler.

8 av 10 støtter barnehagestreiken

En fersk undesøkelse viser stor støtte til de barnehageansattes krav.

Publisert

Undesøkelsen som er utført av Respons analyse er gjort blant et representativt utvalg av befolkningen. Den viser at et klart flertatt, 82 prosent, støtter barnehageansattes krav.

60 prosent sier at de støtter streiken i stor grad. Mens 9 prosent av befolkningen oppgir liten eller ingen støtte til streiken. 8 prosent svarer "ikke sikker" på spørsmålet.

Streiken handler kort fortalt om pensjonsrettighetene til ansatte i barnehager tilskutta Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De ansatte streiker fordi de vil inn i pensjonsordningen «Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor».

Ifølge Utdanningsforbundet kan det øke samla pensjon for en barnehagelærer med mellom 40 og 50.000 i året i hele pensjonisttida.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for streiken.

Høyere støtte fra barnhageforeldre

Undersøkelsen Respons analyse har utført viser også at støtten er høyere blant de som har barn i barnehagealder enn de som ikke har barn i barnehagealder. 67 prosent at de førstnevnte støtter de ansatte i stor grad, mens andelen er på 59 prosent blant de som ikke har barn i barnehagealder.

Da Utdanningsnytt snakket med streikende ved Læringsverkstedet avdeling Lervig Brygge barnehage i Stavanger i oktober fortalte de om støtten de får fra foreldre.

– Enn så lenge har vi ikke fått en eneste negativ kommentar fra foreldre eller andre forbipasserende. Det er tommel opp. De heier på oss, sier de forstår og støtter oss, fortalte pedagogisk leder Hanne Austheim

Powered by Labrador CMS