Streikende i PBL-barnehagen Store Tune gård i Sarpsborg.

Dette handler streiken i PBL-barnehagene om

De ansatte i barnehager tilslutta Private Barnehagers Landsforbund streiker fordi de vil inn i pensjonsordninga «Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor».

Ifølge Utdanningsforbundet kan det øke samla pensjon for en barnehagelærer med mellom 40 og 50.000 i året i hele pensjonisttida.

Publisert Sist oppdatert

AFP-pensjonen striden står om er en livslang pensjonsordning som kommer på toppen av folketrygd og tjenestepensjon.

Utdanningsforbundet meiner at ordninga vil øke den samla pensjonen til en gjennomsnittlig barnehagelærer med mellom 40 000 og 50 000 kroner i året i hele pensjonisttida.

Les også: Streikende barnehageansatte: – Får tommel opp fra foreldre

Har god ordning

PBL på sin side meiner at deres pensjonsordning, «Barnehagepensjon», er en svært god ordning. De argumenterer også med at «Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor» blir dyrt for arbeidsgiver.

PBL trekker også inn at økonomien i barnehagene er svekka fordi det statlige pensjonstilskuddet til de private barnehagene er redusert.

1,4 milliarder

PBL sier innføringa av den ordninga arbeidstakerorganisasjonene krever vil ha en engangskostnad på 1,4 milliarder kroner. Dette er summen organisasjonene har krevd i forhandlingene for å sikre at ansatte som er født mellom 1962 og 1967 får fullt utbytte av ordninga. Disse vil ikke rekke å arbeide lenge nok til å få full uttelling av felles AFP. Derfor er dette formulert et krav fra arbeidstakerne om at arbeidsgiver betaler inn ekstra i ordninga slik at disse arbeidstakerne får fullt utbytte av Fellesordningen for privat AFP.

Bakgrunn

Unio ble sammen med LO, YS og Akademikerne 3. mars 2018 enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Ett mål er at i ny ordning skal det være lettere for ansatte å veksle mellom offentlig og privat arbeidsgiver uten at dette går ut over den framtidige pensjonen.

Det pågår nå et arbeid med å gå igjennom dagens offentlige AFP-ordning for å klarlegge hva som må forandres for å få dette og andre mål på best vis.

Les også: Handal: – Helt utrolig at vi må streike for å få de samme rettighetene som ansatte i andre barnehager

Evaluering

Å innføre «Fellesordningen avtalefesta pensjon i privat sektor» kom inn i avtalen mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene etter forhandlingene i 2019, og er gjentatt i åra etter det. Ordninga er under evaluering, og det har vært blant argumenta PBL har brukt for å vente med innføringa. Nå er partene uenige i hvor forpliktene formuleringene om å innføre ordninga er.

Se også: Derfor streiker vi i PBL

Powered by Labrador CMS