Overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse. Illustrasjon: Adobe Stock

Her er rettigheter når den kommunale barnehagen blir privat

Har jeg rett til å beholde lønnen, arbeidsvilkårene og pensjonsordningen hvis den kommunale barnehagen blir privat? Her får du svaret.

Arbeidsmiljøloven har regler som langt på vei beskytter arbeidstakere når hele, eller en del av en kommunal barnehage overføres til en privat virksomhet.

Denne artikkelen har stått på trykk i Først steg nummer 1 2019.

Kommuner fatter noen ganger vedtak om å privatisere kommunale barnehager. I praksis gjør to alternative privatiseringsformer seg gjeldende: salg eller konkurranseutsetting. Ved begge tilfeller vil en kunne ha å gjøre med en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Formålet med reglene i arbeidsmiljøloven om en såkalt virksomhetsoverdragelse er å sikre at arbeidsforholdet du har fortsetter hos din nye arbeidsgiver, uten at det medfører dårligere vilkår for deg som arbeidstaker.

Den private barnehagen blir bundet av tariffavtale som du som kommunalt ansatt har hatt rettigheter i henhold til, med mindre din nye arbeidsgiver innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at de ikke ønsker å bli bundet.

De overførte arbeidstakerne, som deg, har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiveren din var bundet av. Dette vil forplikte den nye arbeidsgiveren din inntil denne tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakere (jf. arbeidsmiljøloven paragraf 16-2, annet ledd).

 

Pensjon

 Det er derimot særregler når det gjelder pensjonsforhold, ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 16–2 tredje ledd. Her står det at arbeidstakerens rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon, i henhold til kollektiv tjenestepensjon ved en virksomhetsoverdragelse, overføres til ny arbeidsgiver, på samme måte som andre rettigheter.

Men ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Det betyr i så fall at du ikke får med deg din tidligere pensjonsordning til din nye arbeidsplass. Den nye arbeidsgiveren må da gi de overførte arbeidstakerne «rett til videre opptjening etter en annen pensjonsordning». En slik annen pensjonsordning kan imidlertid være dårligere enn den de overførte arbeidstakerne hadde tidligere.

 

Reservasjonsrett

Arbeidstaker har rett til å reservere seg mot å bli med over til ny arbeidsgiver. Det kalles reservasjonsrett. Ønsker arbeidstaker ikke å bli med over, må han eller hun gi skriftlig beskjed til sin nye arbeidsgiver. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at tidligere og ny arbeidsgiver har gitt deg som berørt arbeidstaker informasjon om overdragelsen.

I unntakstilfeller kan en ansatt også utøve en valgrett. Det vil si at han kan velge å bli hos opprinnelig arbeidsgiver.

 

Vern mot oppsigelse

Overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse.

Arbeidsgiver kan likevel si opp ansatte, men det må gjøres i henhold til en vanlig saklighetsvurdering etter arbeidsmiljølovens regler.

 

  • Endre Lien, advokat i Utdanningsforbundet
Powered by Labrador CMS