– Mange lurer på hva de egentlig skal med det, når de verken får mer lønn eller andre oppgaver, sier Hedda.

Hedda (27): – Kan ikke forvente at barnehagelærere skal ta mastergrad uten å få noe igjen for det

– For dårlig bemanning i barnehagene er en hindring for å ansatte flere med mastergrad, og for å bruke kompetansen til dem som har det, sier Hedda Westerhagen Jakobsen (27).

Publisert Sist oppdatert

Det er blitt ettermiddag denne fredagen i november. Fortsatt er det et par timer til helg, men så er nok en barnehageuke over. I Holmen Kanvas-barnehage i Oslo, der Hedda jobber, er det 44 barn. Hun er én av 11 ansatte, den eneste i 100 prosent stilling som barnehagelektor.

Stillingen er forholdsvis ny og foreløpig bare å finne i Kanvas-barnehagene. Totalt er det sju av dem, fordelt på like mange barnehager.

Hedda startet i jobben i høst. Et av ansettelseskravene var mastergrad. Til gjengjeld fikk hun mer lønn og har rett til fire timer plantid i uka. I stillingsbeskrivelsen heter det at hun har ansvaret for fagutviklingen i barnehagen. I tillegg deltar hun i et nettverk med sine lektorkolleger. Men ettersom hun også er en del av grunnbemanningen, blir ikke virkeligheten alltid som på papiret.

– Siden jeg er en del av barnehagens grunnbemanning, blir jeg også nødt til å ta senvakter og tidligvakter, og jeg kan kjenne på dårlig samvittighet når jeg forlater avdelingen for å ta ut plantimene mine, sier hun.

Som barnehagelektor har Hedda Westerhagen Jakobsen ansvaret for fagutvikling i barnehagen. Men samtidig er hun en del av turnusen. - For dårlig bemanning hindrer bruken av kompetansen til barnehagelærere med mastergrad, mener hun.

– Jeg synes det er supert at Kanvas har gått foran og opprettet lektorstillingene. Men dersom de skal fungere etter planen, bør lektorene bli en tilleggsressurs. Jeg tror mange som jobber i barnehage fortsatt mener at det trengs flere hender, snarere enn flere med enda mer utdanning.

Faglig tyngde

Det er et uttalt politisk mål at flere barnehageansatte skal ha mastergrad. Men en fersk rapport fra Oslo Met viser at svært mange av dem med mastergrad ikke får egne arbeidsoppgaver i barnehagen. 1 av 3 får heller ikke mer lønn selv om de tar mastergrad.

Hedda Westerhagen Jakobsen tok mastergraden sin etter bare to år i jobben som pedagogisk leder.

– Jeg gikk rett ut i pedleder-stilling etter bachelorstudiet. Det var et brått møte med virkeligheten, og jeg opplevde ofte at jeg stod i situasjoner der jeg skulle ønske jeg hadde mer faglig tyngde, forteller hun.

Planen hadde likevel aldri vært å ta mastergrad.

– Det snakkes litt negativt om det. Mange lurer på hva de egentlig skal med det, når de verken får mer lønn eller andre oppgaver. Men lysten på mer kunnskap gjorde at jeg vendte tilbake til skolebenken, sier Hedda.

Valget falt på Oslo Met og et masterstudium i barnehagepedagogikk. Hedda skrev om hvordan for lite tid i hverdagen setter pedagogiske ledere i etiske dilemmaer. Sommeren 2020 ble hun uteksaminert. Denne høsten begynte hun i jobben som barnehagelektor.

– Jeg er glad jeg har funnet en jobb som så tydelig etterspør kompetansen jeg har, og der utdanningen min også blir satt pris på i kroner og øre. Men lektorstillingen er relativt ny, og jeg merker at det er mye som skal til for at den fungerer slik den er tenkt.

Etterlyser like vilkår

– Er det behov for ansatte med mastergrad i barnehagene?

– Ja, jeg mener det er viktig for at vi skal heve den faglige kvaliteten. Jeg merker selv at jeg jobber på en annen måte enn før jeg tok mastergraden. Det kan selvsagt ha med personlig utvikling å gjøre, men jeg reflekterer annerledes enn før og omsetter teori til praksis på en annen måte.

Men skal det bli flere med mastergrad, mener Hedda at mye må gjøres.

– Det bør bli like vilkår for lærere i skoler og barnehager som tar etter- og videreutdanning. Barnehagelærere må få de samme ordningene, lik økonomisk støtte og lønn etter utdanningen de har. Man kan ikke forvente at barnehagelærere skal ta mastergrad uten å få noe igjen for det.

– Tror du at flere med mastergrad kan øke statusen til barnehagelæreryrket?

– Ja, men da er man nødt til å opprette flere stillinger og vise foreldrene hva det har å si for kvaliteten.

En døråpner

Hedda sier et stort personlig engasjement for faget er en forutsetning om man vil bli master.

– Et masterstudium er mye jobb. Men graden gir verdifull faglig utvikling, og kan også være et springbrett videre.

27-åringen tror utdanningen hennes kan være en døråpner til nye spennende stillinger i fremtiden.

Men foreløpig er hun godt fornøyd med å ha fått en av de få stillingene som finnes som barnehagelektor.

– Da jeg kom inn på avdelingen her en morgen ble jeg tatt imot av en gjeng som ropte «HEDDA!» så høyt de kunne med henda i været. Det skulle alle fått oppleve.

Powered by Labrador CMS