Viktig ordning for «sliterne»

Debatt: En sliterordning i folketrygden er gode nyheter også for ansatte i skole og barnehage.

Publisert

Etter et nytt pensjonsforlik er det nå bred politisk enighet om nye endringer i pensjonssystemet. I tillegg til økte aldersgrenser, skal det etableres en ordning i folketrygden for de som ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder.

Det å jobbe i barnehage og skole har utviklet seg til å bli så krevende, at det for mange ikke vil være mulig å stå i jobb frem til pensjonsalder. Når aldersgrensene økes, er det derfor helt avgjørende at det kommer på plass en sliterordning, mener Skolenes landsforbund.

Den nye ordningen skal utformes etter modell av sliterordningen i privat sektor, som er en ekstra ytelse til de som starter uttak av avtalefestet pensjon (AFP) før normert pensjonsalder, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Det er veldig bra at ordningen etableres i folketrygden og dermed favner alle. På den måten unngår vi at yrkesgrupper settes opp mot hverandre i jakten på å definere hvem som er «sliterne» i samfunnet. En jobb trenger ikke være fysisk krevende for å være belastende. Andre belastninger kan også medføre at man ikke makter å stå i jobb frem til pensjonsalder.

Den kommende sliterordningen i folketrygden vil gi et årlig tillegg på 0,25 G (cirka 30.000 kroner) for de som går av fem år før normert pensjonsalder. Kronetillegget trappes deretter gradvis ned ved høyere avgangsalder. Detaljene i ordningen skal utformes sammen med partene i arbeidslivet. Det er viktig.

Skolenes landsforbund skal, ifølge forbundets prinsipp- og handlingsprogram, arbeide for at lærere skal få 6 prosent redusert undervisning fra året de fyller 55 år, samt at reduksjon i undervisningsplikt for seniorer styrkes ytterligere med 5 prosent etter fylte 62 år.

Vi krever en god seniorpolitikk med mulighet for personlig utvikling for alle grupper i utdannings- og oppvekstsektoren. På generell basis er det viktig med gode avtaler i arbeidslivet for seniorer. Dette er lønnsomt for arbeidstakerne og har en samfunnsøkonomisk gevinst.

 

 

Powered by Labrador CMS