Ikke sett private og kommunale barnehager opp mot hverandre

Debatt: Det føles urettferdig at regjeringen foreslår endringer som gjør det enda vanskeligere for private barnehager å overleve.

Publisert

Jeg er daglig leder i en privat toavdelings barnehage. Vi er foreldreeid, ingen tar utbytte. Personalet har høy kompetanse og lang ansiennitet fra barnehage. Vi har tariffavtale via PBL, alle ansatte har lønn og pensjonsvilkår fult på høyde med kommunalt ansatte.

Så langt i 2022 har vi et samlet sykefravær på 1,9 prosent – og det er inkludert februar da alle i personalet i løpet av fire uker ble smittet med covid-19. Til vanlig har vi et sykefravær på om lag 0,4 prosent pr. år. Det må jo bety at ansatte trives og har det bra på jobb.

Det medieskapte bildet av at vi som privat barnehage hvert år går med store overskudd, vil jeg avkrefte her og nå! Hvis ikke 25.000 kroner blir sett på som stort overskudd, da stemmer det så klart.

Les også: Norges største ideelle barnehageeier sliter etter kutt i pensjonstilskuddet

Vi sparer på hver eneste krone. Alle ansatte legger ned mye dugnadsinnsats gjennom å fremskaffe pedagogisk materiell. Vi tar gjerne med ting vi har hjemme, eller kjøper det selv. Vi panter flasker i et helt år for å ha råd til å utvide eksisterende platting, for 3000 kroner har ikke vi til overs på vårt budsjett. Alt dette gjør vi med barnas beste i tankene!

Urettferdige endringer

Det føles derfor urettferdig at dagens regjering foreslår endringer som gjør det enda vanskeligere for oss å overleve. Det hjelper ikke at vi leverer kvalitet hver dag. Våre rammer er så trange at jeg knapt får sove om natta når jeg tenker på ansvaret jeg har for arbeidsplassen til mine seks dyktige kollegaer. Hvor lenge er det økonomisk forsvarlig for oss å drifte? Når må vi si at nok er nok? Er det når neste strømregning kommer? Er det når oppvaskmaskina ryker, og de 25.000 kronene vi hadde i overskudd i fjor ikke er nok til å dekke dette?

Er det når pensjonspåslaget reduseres ytterligere fra nyttår?

Er det slik at de barna som går i privat barnehage er mindre verdt enn de som går i kommunal barnehage? Slik kan det virke, slik kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen ensidig kutter i tilskuddene og rammevilkårene til private barnehager.

Vi hører henne si at regjeringen ønsker at det også i fremtiden skal være private barnehager. Men politikken som føres vil dessverre sparke beina under mange gode private tilbud. Det vil være et stort tap om mange gode private barnehage forsvinner, noe som vil ramme barn, foreldre og ansatte.

Alle barna er innbyggere i samme kommune og må behandles likt med tanke på offentlig støtte og ressursbruk. Ikke sett private og kommunale opp mot hverandre!

Vi fortjener anerkjennelse og oppbakking, ikke mistenkeliggjøring og usikkerhet.

Vi i barnehagene bidrar med verdiskaping i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi fortjener anerkjennelse og oppbakking, ikke mistenkeliggjøring og usikkerhet.

Ikke sett private og kommunale barnehager opp mot hverandre! Vi trenger hverandre, og samarbeider på tvers av private og kommunale barnehager. Vi utveksler erfaringer og ideer. Vi samarbeider til barnas beste, - nettopp fordi vi brenner for jobben vår og vet hvor viktig en god start på livet er. Gi oss rammer til å kunne yte vårt beste, la oss få nok tid og ressurser til å kunne utføre jobben vår – det vil gi alle barn en god start!

Så min bønn er: Prioriter barnehagene. Gi meg forutsigbare og forsvarlige rammer for drift. Da skal jeg orke å stå i jobben min lenge! Til det beste for barna!

Powered by Labrador CMS