Utdanningspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre.

Sanner om ny lærerstrategi:
– Lite konkret og uambisiøs

Jan Tore Sanner (H) mener regjeringen bruker for lang tid på å lage tiltak som skal sikre flere kvalifiserte lærere. 

Publisert

– Det er bra at regjeringen har samlet alle partene i utdanningssektoren bak strategien. Men den bærer preg av å være et minste felles multiplum. Det er mye som skal videreføres og vurderes, og få konkrete tiltak som kan bidra til flere kvalifiserte lærere i skolen.

Det sier Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner. 

På mandag la regjeringen frem en ny strategi for å øke antallet kvalifiserte lærere i skoler og barnehager. Blant annet ønsker regjeringen at de som jobber i barnehage og skole uten lærerutdanning, skal få mulighet til å ta dette kombinert med jobb.

Sanner savner mer substans i strategien. 

– Den er lite konkret og ambisiøs når det gjelder muligheten for ukvalifiserte lærere til å fullføre utdanningen. Der fikk vår regjering på plass et tilbud ved Nord Universitet i 2019. I vårt alternative budsjett for 2024 foreslår vi å gjøre dette til et landsomfattende tilbud, sier Sanner. 

Savner mer om skoleledelse

Han trekker også frem andre punkter der han mener ambisjonsnivået er for lavt og planene blir for lite konkrete. Han savner blant annet tiltak rettet mot nyutdannede og nylig tilsatte lærere.

– De sier heller ingenting om opptak til lærerutdanningen. Om de vil videreføre høye opptakskrav eller senke kravene for å bli lærere, sier han. 

Han mener også skoleledernes rolle burde fått mer oppmerksomhet i planen. 

– Det er bra at de vil styrke laget rundt læreren. Men det er også viktig å styrke laget rundt skoleledelsen. God skoleledelse er svært viktig for utviklingen av skolen og for ledelsen av lærerkollegiet.

Stiller seg bak målene

Sanner minner om at det var en positiv utvikling i antallet som søkte seg til læreryrket, og i antall lærerårsverk frem til like før pandemien. 

– Jeg mener regjeringen har inntatt en vente-og-se-holdning så langt i sin regjeringsperiode. Vi er inne i det tredje av de fire regjeringsårene. Fortsatt har det ikke kommet et eneste nytt tiltak som kan bidra til å øke andelen kvalifiserte lærere, sier Sanner og tilføyer: 

– Men målene i strategien tror jeg alle kan stille seg bak. Det er en god start.

Powered by Labrador CMS