Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverte kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo onsdag.

Koronakommisjonen:

Kritiske til at Helsedirektoratet ikke involverte utdanningssektoren før nedstengningen

Koronakommisjonen mener det er vanskelig å forstå hvorfor Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ikke ble varslet tidligere, slik at de kunne forberede en eventuell nedstengning.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uka kom rapporten fra Koronakommisjonen. Den går blant annet inn på hva som skjedde i den hektiske perioden før Norge ble stengt ned 12. mars, hvor et av de mest dramatiske tiltakene var stengte skoler og barnehager.

– Det var en politisk vilje til å ta i bruk på et vis historiske, alderdommelige og middelalderpregete tiltak som verden ikke har sett i nyere tid, sa Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, i intervju med kommisjonen i januar.

Helseminister Bent Høie viste også til hvor utenkelig denne type tiltak var før koronaviruset kom inn i landet.

– Denne ideen om at et samfunn er villig til å bruke så omfattende tiltak over så lang tid tror jeg ville blitt oppfattet som relativt teoretisk på et tidligere tidspunkt, sa Høie i intervju med kommisjonen i januar.

– Vanskelig å forstå

Nå får Helsedirektoratet kritikk fra Koronakommisjonen for ikke tidligere å ha varslet Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om de dramatiske tiltakene som kunne komme. Ifølge kommisjonen var ikke disse involvert i diskusjonene om nedstengningen.

Kommisjonen peker på at hendelsesforløpet den siste måneden fram til nedstenging kan tyde på at Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet ikke tok inn over seg de omfattende konsekvensene inngripende tiltak kunne få for samfunnet.

De viser til at Helsedirektoratet allerede i februar skal ha sett for seg at det kunne bli aktuelt å stenge skoler. Kommisjonen mener derfor det er «vanskelig å forstå hvorfor ikke andre sektorer ble varslet, slik at de i større grad kunne vært forberedt».

Les også: Koronakommisjonen:– Skolene har i stor grad opprettholdt samfunnsfunksjonen sin under pandemien

Hentet ikke inn vurderinger

Kommisjonen skriver videre: «Heller ikke i innspurten, etter at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet onsdag 11. mars ble enige om å utarbeide en omfattende tiltakspakke, tok de initiativ til å hente inn kompetanse eller vurderinger fra for eksempel Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet eller Finansdepartementet. Gjennom kommisjonens intervjuer har vi fått bekreftet at verken statsråder eller embetsverket i de andre departementene kjente til planene om de inngripende tiltakene 12. mars før de fikk melding om det samme formiddag.»

I rapporten understreker de at det var riktig av Helsedirektoratet å stenge ned landet, og at de negative konsekvensene kunne blitt større om ikke det hadde blitt gjort.

«Samtidig kan vi heller ikke utelukke at de negative konsekvensene kunne blitt mindre enn de ble, dersom nedstengingen var bedre forberedt og hvis helsemyndighetene hadde hentet inn kompetanse og kunnskap fra andre sektorer og fagfelt,» skriver kommisjonen.

Les også: Koronakommisjonen mener det ikke var feil å stenge skoler og barnehager

– Ikke tatt på alvor

Underveis i pandemihåndteringen har det flere ganger vært rettet kritikk mot Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for ikke i større grad å ha involvert utdanningssektoren.

I januar i år fyrte leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, av mot Folkehelseinstituttet for at de ikke hadde lyttet nok til lærere og skoleledere.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi lærere ikke skal opptre som smitteverneksperter, men at vi må stole på vurderingene de medisinske ekspertene gjør. Mens i Folkehelseinstituttet er det min erfaring at de i altfor liten grad har tatt på alvor innvendinger fra oss som faktisk er eksperter på lærerjobben og hverdagen i skoler og barnehager, sa Handal.

Folkehelseinstituttet svarte at de ikke kjente seg igjen i kritikken, og viste til at de hadde hatt flere møter hvor blant annet Utdanningsforbundet var med.

Powered by Labrador CMS