Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Steffen Handal fyrer løs mot FHI – mener de ikke har lyttet nok til lærere og skoleledere

– Det har skapt problemer vi ikke trenger, sier lederen av Utdanningsforbundet. Folkehelseinstituttet svarer at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Lederen i Utdanningsforbundet kritiserer nå Folkehelseinstituttet for å ha tatt for lett på oppgaven med å informere de ansatte i skoler og barnehager om vurderingene de gjør.

– Noe av den usikkerheten lærere i skoler og barnehager har kjent på kunne vært unngått, hvis de hadde vært flinkere til å informere, sier Steffen Handal.

Da det rett over nyttår ble innført rødt nivå ved skolestart for ungdomsskoler og videregående med kun én dags varsel, var det mange lærere som ble oppgitte og sinte.

– Det er et tegn på at de i Folkehelseinstituttet ikke helt forstår konsekvensene av smittevernvurderingene de gjør for skoler og barnehager. Skal dette fungere godt må flere være opptatt av at tiltakene faktisk skal settes ut i live og være mulig å gjennomføre. Der forventer jeg en helt annen forståelse framover, sier Handal.

– I altfor liten grad blitt tatt på alvor

Han peker på at mange lærere etterlyser mer informasjon om grunnlaget bak vurderingene de gjør i Folkehelseinstituttet.

I tillegg mener han de i liten grad har søkt innspill fra dem som faktisk er eksperter på utdanningsfeltet, nemlig lærerne og lederne i skoler og barnehager.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi lærere ikke skal opptre som smitteverneksperter, men at vi må stole på vurderingene de medisinske ekspertene gjør. Mens i Folkehelseinstituttet er det min erfaring at de i altfor liten grad har tatt på alvor innvendinger fra oss som faktisk er eksperter på lærerjobben og hverdagen i skoler og barnehager, sier Handal.

Les også: Glemte dere oss i vaksineprogrammet?

– Har skapt problemer vi ikke trenger

Da veilederne for barnehager og skoler ble laget, mener han det var for lite oppmerksomhet om ekspertisen til de som skal utføre jobben.

– Det gjorde det mer krevende enn nødvendig å drive etter veilederne, sier Handal.

– Siden pandemien kom til Norge i mars i fjor, hvor ofte har Folkehelseinstituttet henvendt seg til dere i Utdanningsforbundet for å få råd og innspill knyttet til tiltak i skoler og barnehager?

– Det kan jeg ikke huske at har skjedd.

– Burde de ha gjort det?

– Svaret på det er ja. Jeg synes også ekspertgruppene i forbindelse med koronahåndteringen i barnehager og skoler har vært sammensatt av folk som sitter veldig langt unna praksisfeltet. Det har skapt problemer vi ikke trenger, sier Handal.

Les også: Reagerer på kort varsel for innføring av rødt nivå

– Leit at det oppfattes slik

I Folkehelseinstituttet er de uenige i den kraftige kritikken fra Utdanningsforbundet, selv om de har forståelse for at den brå endringen til rødt nivå over nyttår kom med svært kort frist.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet svarer via e-post at de var svært bekymret for at smittenivået kunne være raskt stigende, og med store mørketall grunnet lavere testaktivitet, de siste dagene av 2020 og i begynnelsen av 2021. Hun viser til at Helse- og omsorgsdepartementet 2. januar ba dem om utarbeide en liste over aktuelle tiltak som kunne settes i verk 4. januar.

– Rødt nivå i videregående skole var et av tiltakene. Skolene har blitt bedt om å ha beredskapsplaner for å raskt kunne gå over til rødt nivå om nødvendig, men vi har stor forståelse for at det i denne omgang var svært kort varsel, skriver Greve-Isdahl.

Hun viser til at smittetallene vi ser nå tyder på at det var en riktig avgjørelse å innføre tiltak fra 4. januar.

– FHI kjenner seg ellers ikke igjen i kritikken som Utdanningsforbundet fremsetter, og synes det er svært leit at det oppfattes slik. Pandemihåndtering er krevende for alle, og FHI prøver etter beste evne å få innspill fra aktuelle sektorer og innarbeide det som er mulig, skriver hun.

Viser til flere møter hvor UDF var med

Hun sier det var Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet som sammen hadde ansvaret for å utarbeide smittevernveilederne for skoler og barnehager. Da var det Utdanningsdirektoratet som hadde ansvaret for å hente inn innspill fra organisasjoner i sektoren, blant dem Utdanningsforbundet.

– Men innspillene gikk til oss begge. FHI og Udir hadde altså en felles interesse og ansvar for å ha dialog med sektoren i utvikling av veilederne, skriver Greve-Isdahl.

Hun sier de i starten hadde hyppige møter med organisasjonene.

– Gjerne med utsendelse av fulltekst i forkant og med mulighet til å gi innspill, skriftlig og muntlig, også i etterkant av møtene. Møtene var preget av god atmosfære, viktige innspill fra organisasjonene og positive generelle tilbakemeldinger på involvering, skriver Greve-Isdahl og viser til flere møter om smittevernveilederen gjennom april og mai hvor organisasjonene deltok.

– Vi har hele tiden vært åpne for innspillene fra sektoren, skriver hun.

Hun sier de stort sett har fått overordnede tilbakemeldinger fra organisasjonene om hvordan det er å drive barnehage og skole under betingelsene pandemien setter.

– Vi har også forstått at mange av våre vanlige kommunikasjonskanaler, som nettsaker og rapporter, ikke nødvendigvis når ut til ansatte i utdanningssektoren, og inviterte derfor organisasjonene til et eget fagmøte for å presentere kunnskapsgrunnlaget 27.november, der mange utdanningsorganisasjoner inkludert Utdanningsforbundet deltok, skriver Greve-Isdahl.

Powered by Labrador CMS