KrFU vil sende seksåringene tilbake i barnehagen

Ungdomspartiet til KrF vil la seksåringene vente med skolen og gå ett år til i barnehagen.

Publisert

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland sier til Dagbladet at de ønsker at barn starter på skolen når de er sju år, og at grunnskolen skal være niårig.

– Vi ser ikke noen grunn for å ha et ekstra skoleår. Seksårsreformen er feilslått, sier han.

Da seksårsreformen ble innført, skulle det bli plass til mer lek i skolen. En evaluering er på vei, men det er mindre lek i undervisningen blant førsteklassinger enn hva barna er vant til fra barnehagen.

– Du kan spørre hvorfor vi ikke venter på den utredningen, men allerede har vi mer enn nok grunnlag for å si at dette er feilslått politikk. I tillegg tar det altfor lang tid å vente. Det haster, dette er unger som nå tvinges inn i skoleløp altfor tidlig uten å være klar for det, sier Bjuland.

Han viser til undersøkelser som viser at undervisningen er for teoretisk og at reformen ikke har gitt de ventede resultatene.

– Jeg vil mye heller at ungene skal være modne nok til å ta imot læringen, enn å presses gjennom den samme kverna. Det er mer krevende å gi den hjelpen på videregående, sier han.

Leder for moderpartiet, Olaug Bollestad, sier at de jobber med å se på flere alternative løsninger til småskolen.

– Skolen har veldig godt av å ta tilbake intensjonen ved første klasse, nemlig at barnehagepedagogikken skal være del av dette. Vi trenger leken i kunnskapen. Det står jeg for, sier Bollestad til avisa.

Tidligere KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, sa i fjor at partiet vil bytte ut dagens førsteklasse med en førskoleklasse. Han understreker at intensjonen med seksårsreformen var god.

– Men så har noe gått galt underveis. Førsteklasse er blitt altfor skolepreget, sa han den gang.

Powered by Labrador CMS