– Vi krever at PBL holder løftene sine og gir oss en pensjon å leve av, skriver Toril Kalsås i UDF Bergen.
– Vi krever at PBL holder løftene sine og gir oss en pensjon å leve av, skriver Toril Kalsås i UDF Bergen.

Gi oss en pensjon å leve av!

Debatt: – PBL må slutte å bruke oss som gisler i deres kamp mot politikerne.

Publisert Sist oppdatert

PBL-barnehagene er i streik. Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet leverte krav som i stor grad handlet om å følge opp tidligere protokoller om pensjon og å få gjennomført det som var intensjonene da pensjonsavtalen ble inngått i 2019, blant annet at vi skulle fortsette med 7 prosent pensjonssparing, men redusere arbeidstakernes andel til 2 prosent slik at arbeidsgiver skulle betale 5 prosent.

Det ville ikke PBL, og i sitt svar foreslår de f.eks. at samlet pensjonssparing senkes til 5 prosent, der vi betaler 2 prosent og arbeidsgiver 3 prosent. PBL ønsket heller ikke å innføre Fellesordning for AFP, noe som kan få store konsekvenser for medlemmer. Fellesordningen gir en livsvarig pensjonsutbetaling, mens PBL- ordningen gir kun pensjonsutbetaling fra 62 til 67 år.

Arbeidsgivers argumenter handler i stor grad om at dette blir for dyrt, på grunn av lavere pensjonstilskudd, og andre krav og endringer fra politisk hold. For noen barnehager er dette reelle problemstillinger. For andre handler det om prioriteringer: Flere av de store, kommersielle kjedene har inngått husleieavtaler som er dyre og ugunstige, såkalte triplenet-avtaler.

Til tross for høy husleie gikk 2 av 3 barnehager med overskudd i 2021 (og årene før), blant annet Kidsa, Læringsverkstedet og Espira. Bare Læringsverkstedet og Trygge Barnehager gir svenske SBB over 500 millioner kroner i leieinntekter. Jeg har ikke sett PBL reagere på dyre husleier og andre dårlige avtaler som tapper barnehagene for penger – er det bare utgifter som gagner arbeidstakere og barn som er problematisk for dem?

Noen barnehageeiere har forholdsvis store pensjonsutgifter. Det handler i stor grad om barnehager med et voksent personale, som kanskje til og med har med seg en dyrere pensjonsavtale fra tidligere. Disse kan søke om å få dekket disse. Foreløpig er det usikkert i hvor stor grad de faktisk vil få det dekket, for kommunene ønsker jo ikke å bruke mer penger enn de må, men det er regjeringens uttalte mening at barnehagene skal få utgiftene dekket og at særlig de små privateeide og ideelle barnehagene skal få bedre rammevilkår enn i dag.

Den avtalen PBL nå prøver å få gjennom, betyr at mange barnehager vil bruke betydelig mindre på pensjon enn tilskuddet.

Den pensjonsordningen som fagforeningene kjemper for og som var protokollført innført, koster ca det samme som pensjonstilskuddet årlig. Den avtalen PBL nå prøver å få gjennom, betyr derfor at mange barnehager vil bruke betydelig mindre på pensjon enn tilskuddet.

For ansatte i private barnehager hadde det vært en stor trygghet om barnehagene var sikret å få utgifter pensjon dekket. Flertallet i Storberget-utvalget foreslo derfor at pensjonsutgifter skal dekkes etter kostnad, i stedet for mindre treffsikre sjablonger. Dette var PBL mot , noe som kan fremstå som litt merkelig, siden de er så opptatt av at barnehagene skal få dekket sine pensjonsutgifter.

Det er en utfordring for private barnehager at de får tilskudd basert på kommunenes regnskaper, men to år etter. Det betyr f.eks. at siden august 2019 har det vært bemanningsnorm, men først i år får de private barnehagene tilskudd som dekker bemanningsnormen fullt ut. Bemanningstettheten i de kommunale barnehagene i Bergen var i 2018 på 6,0, og i 2020 var den på 5,9.

Tilsvarende vil gjelde for f.eks. strømutgiftene i år som vil telle med i tilskuddene om 2 år. Forsinkelsen betyr at i år med litt større utgiftsøkninger vil barnehagene måtte bruke av egenkapitalen eller gå med underskudd i påvente av tilskuddene. Og at det vil gi romsligere økonomi når tilskudd for år med økte driftsutgifter i kommunale barnehager kommer to år etter. Men det er ingen krise eller konkursfare om barnehagen går med underskudd et år eller to.

Dette er det viktig å vite når arbeidsgiver argumenterer med høye utgifter og manglende tilskudd. Vi må ikke kjøpe PBL sine argumenter og deres narrativ om hvor dårlig det står til i private barnehager generelt å grunn av tilskuddsordningene

Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger er både viktig for oss som ansatte nå og for at vi skal få en levelig pensjonstid. Det er også viktig for å kunne få de beste barnehagelærerne til barnehagene og er en forutsetning for å være høykvalitetsbarnehager. PBL må slutte å bruke oss som gisler i deres kamp mot politikerne og prøve å skremme oss til å akseptere dårligere vilkår.

Vi krever at PBL holder løftene sine og gir oss en pensjon å leve av!

Powered by Labrador CMS