Bedre bemanningsnorm og minst 50 % barnehagelærere i barnehagene nå!

Debatt: En styrket lovfestet bemanningsnorm må på plass nå.

Publisert

Det var med glede og optimisme vi leste regjeringens Hurdalsplattform og målene for barnehagesektoren. Det tar tid før regjeringen innfrir, og i mellomtiden «rakner» det ute i barnehagene.

NAV rapporterer om et sykefravær som er nesten dobbelt så høyt i barnehagene som i resten av arbeidslivet. Rekrutteringen til barnehageyrket er utfordrende. Ved UIT Norges arktiske universitet gikk søkertallet ned med hele 34 % i 2022. Vi ser en flukt fra yrket samtidig som avgangsalderen fra barnehagelæreryrket er på rundt 60 år. NÅ haster det med tiltak!

Undersøkelser viser at bemanningsnormen bare er oppfylt i 2-3 timer av barnehagens åpningstid. Dette er ikke forsvarlig. De ansattes arbeidstid er langt kortere enn åpningstiden. Mange oppgaver skal løses i tiden barnehagen er åpen. Det skal avvikles pauser, ulike møter og pedagogene skal ha plantid samt at det skal forberedes inntil tre måltider om dagen. 

En langt bedre bemannings- og pedagognorm må innføres. Flere forsøksordninger og pilotprosjekter viser at kvaliteten øker og sykefraværet synker i barnehagene når bemanningen økes.

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Planen har høye mål for hva barnehagen skal oppnå. Dette krever både mer kompetanse og flere ansatte. En barnehagelærer er en profesjonell fagperson som bidrar til danning, læring og utvikling, og som ser og hører barnet og bidrar til en god hverdag.

Å bygge små mennesker er rimeligere enn å reparere store mennesker. En styrket lovfestet bemanningsnorm med en større andel kvalifiserte barnehagelærere må på plass nå!

* Uttalelse fra Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms 2.-4. mai 2023 og Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark / Finnmárkku Oahppolihttu 8.-10. mai 2023.

 

Powered by Labrador CMS