Øk lønna til barnehagelærerne

Investering i økt lønn for å rekruttere og beholde barnehagelærere er en investering for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Vi har den siste tiden sett en tendens til synkende rekruttering og flukt fra barnehagelæreryrket. Tallene fra Samordna opptak viser at søkertallene til lærerutdanningene synker for fjerde året på rad. Situasjonen er lokal dramatisk for barnehagelærerutdanningen.  

Tall fra SSB viser at det nå er flest nyutdannede barnehagelærere som arbeider i barnehagene. Mange barnehagelærere slutter i aldersgruppen 30 til 50 år. Andelen barnehagelærere som arbeider i barnehage reduseres fra 76 prosent til 59 prosent i denne aldersgruppen. Derfor må det særskilte tiltak til for å beholde barnehagelærerne i barnehagene. Øke lønnsnivået er uten tvil et av de viktigste tiltakene.

For å øke rekrutteringen til barnehagesektoren må arbeidsvilkårene være attraktive. Det er stor konkurranse om arbeidskraft, og mange velger bort jobb i barnehage mot bedre betalte jobber. Dette har skapt en flukt fra barnehagene som fører til enda større slitasje på de som står igjen i yrket.

Å jobbe i barnehagen er en av verdens viktigste jobber. Det er i de første årene av barns liv mye av grunnlaget for deres fremtid legges. Investering i økt lønn for å rekruttere og beholde barnehagelærere er en investering for fremtiden.

* Uttalelse fra Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms 2.-4. mai 2023 og Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark / Finnmárkku Oahppolihttu 8.-10. mai 2023.

Powered by Labrador CMS