Flere ett-åringer går i barnehage

I fjor var det totalt 442 flere barn i barnehage enn året før. Størst økning hadde ett-åringene.

Nye tall fra barnehagestatistikken viser at det har blitt flere barn i alderen 1-5 år i barnehager. For barn med heltidsplass i barnehage har antall ett-åringer økt med 4120 fra 2021 til 2022. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent.

– Årsaken til at det er flere ett-åringer i barnehager i 2022 er primært de høye fødselstallene i 2021, sier Per Torstein Tuhus i Statistisk sentralbyrå. Han er ansvarlig for statistikken, og legger til at 2021-kullet er det største på flere år.

Ett-åringene er den aldersgruppen som hadde størst økning. Tre-åringene hadde også noe økning i antall fra 2021, mens de andre årskullene gikk ned. Andelen barn i alderen 1-5 år som går i barnehage holder seg stabilt og dekningsgraden ligger på 93,4 prosent i 2022, samme andel som året før.

Antall barn som står på venteliste varierer mellom fylkene, men Viken og Rogaland har flest med henholdsvis 1 530 og 940 barn. Fylkene med færrest barn på venteliste er Møre- og Romsdal med 203 barn og Agder med 228 barn.

Av 356 kommuner hadde 157 av dem ingen barn på venteliste.

LES: – Mange barn er ikke modne for barnehage

Powered by Labrador CMS