Bærum avvikler klasseroms-undervisning i Psykologisk førstehjelp

Bærum kommune avvikler Psykologisk førstehjelp som har vært klasseromsundervisning siden 2014 for elever på 2., 5. og 8. trinn.

Publisert

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy basert på kognitiv atferdsterapi. Opplegget skal fortsatt bli benyttet på individ- og gruppenivå, men avvikles altså på klasseromsnivå. Det er skolehelsetjenesten som har stått for selve undervisningen.

Skolehelsetjenesten er bekymret for at innholdet i klasseromsundervisningen kan føre til at elever som egentlig har behov for trygghet og støtte, prøver å håndtere situasjonen på egenhånd.

Det er heller ingen studier som peker i retning av at Psykologisk førstehjelp har effekt på klasseromsnivå, viser en kunnskapsoppsummering gjennomført av Regionalt kompetansesenter for barn og unge Nord.

Bakgrunnen for at dette ble innført som klasseromsundervisning i 2014 var blant annet at lavterskeltiltak som reduserer forekomsten av psykiske vansker hos barn og unge, vil kunne ha stor betydning. Psykologisk førstehjelp ble først innført på 5. og 8. trinn og i 2016 ble det besluttet å utvide opplegget til også å inkludere elevene på 2. trinn.

LES: Rådebank-Hege reddet unge fra selvmord

Målet med Psykologisk førstehjelp er at barn og unge skal utvikle kunnskap og mestringsstrategier for å håndtere ulike følelser og tanker i livets utfordrende hverdagssituasjoner. En viktig forutsetning for at elevene skal nyttiggjøre seg av PF på en god måte er at de har trygge støttespillere som kjenner dem og kan anvende prinsippene med dem, ved behov.

Powered by Labrador CMS