Oksenøya barneskole er bygget for 1.000 elever.

Store skoler skårer litt bedre viser Bærum-rapport

Bærum kommune har undersøkt hva størrelsen på skolen har å si for elever og lærere. Forskjellene er små, men store skoler kommer litt bedre ut, viser rapporten.

Publisert Sist oppdatert

Bygging av storskoler, sammenslåing av flere skoler og skoler med over 1.000 elever. Slike saker vekker reaksjoner og det har også Bærum kommune fått erfare. I 2021 ble det derfor besluttet at kommunen skulle sørge for å sammenlikne små og store skoler for å se om skolens størrelse påvirker resultater, miljø og trivsel.

I mai var rapporten klar. Den viser at det er små forskjeller mellom skoletypene, men det er en tendens til at de store skolene skårer noe bedre når det gjelder trivsel, motivasjon og mobbing.

Ifølge kommunedirektørens tall har også de største skolene en høyere andel søkere til utlyste stillinger.

Tall fra nasjonale prøver viser dessuten at elevene ved store skoler skårer noe bedre, men her er det flere faktorer som kan påvirke resultatene, som foreldrenes utdannelsesnivå.

I dag er gjennomsnittlig skolestørrelse i Bærum 380 elever på ungdomskoler og 417 elever på barneskoler, men flere skoler er dimensjonert for et langt høyere tall, skriver Budstikka.

Oksenøya barneskole kan huse 1.000 elever. To av ungdomsskolene, Bekkestua og Ramstad, er åtte parallell-skoler. Fra høsten 2027 skal ny ungdomsskole på Fornebu stå klar med ti paralleller.

Skolene blir større

Professor Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) publiserte i 2022 en rapport om skolestørrelse, trivsel og læring. Rapporten konkluderte med at ideell skolestørrelse for læringsutbytte er fra 300 og opp mot 600-700 elever for ungdomsskolen og noe lavere for barneskolen. Samtidig viste rapporten at skolen med under 100 til 50 elever for får utfordringer med det sosiale miljøet.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at skolene i snitt har blitt større de siste ti årene. De fleste skolene som legges ned er små skoler og en norsk gjennomsnittlig grunnskole har i 2022-2023 232 elever. Det er 24 flere enn for ti år siden.

Oversikten fra Udir viser dessuten at kommuner med små skoler har høyere utgifter per elev enn kommuner med større skoler.

Til lokalavisen i Asker og Bærum, Budstikka, sier Nordahl at han likevel vil advare mot å tro at store skoler alltid er best eller billigst.

– Det er litt avhengig av lærertetthet og hvor store klassene er. Det er jo noen begrensninger og nasjonale føringer, men med store skoler kan du være mer fleksibel og sørge for størst mulig klasser. Men det er ikke sikkert det er fornuftig pedagogisk sett, sier Nordahl.Powered by Labrador CMS