anonym
lærer
korridor

NIFU-rapport: Ansatte i skolen føler seg undervurdert og ikke anerkjent

En ny rapport avdekker utfordringene og opplevelsene til dem som arbeider i norske skoler, men ikke som lærere.

Publisert

Rapporten som er gjort av NIFU på oppdrag fra Fagforbundet, kaster lys over en yrkesgrupper barne- og ungdomsarbeidere, skoleassistenter, barnevernspedagoger og helsesykepleiere.

Rapporten som omtales i VG viser at mange av disse ansatte ikke har hatt muligheten til å delta i faglig utvikling på arbeidsplassen sin. Det har reist bekymringer om manglende profesjonell utvikling for denne gruppen.

Rapporten avdekker også at til tross for at skolemiljøansatte føler seg verdsatt av elever og foresatte, føler hele 40 prosent av dem at de ikke får tilstrekkelig anerkjennelse fra lærere og skoleledere. Dette gir inntrykk av at de føler seg oversett og undervurdert som yrkesgruppe.

Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, kommenterte situasjonen ved å si:

– Når ansatte i skolen føler seg lite verdsatt kan det gå utover tilbudet. Det er ikke bra.

Han understreket at deres innsats for lærerutdannede lærere ikke er en kamp mot andre ansatte, men heller en innsats for å forbedre skolen som helhet.

Skolemiljøansatte føler seg mer inkludert i skolens virksomhet når fokus er på elevene, men føler seg mer på sidelinjen når fokuset er på lærerne. Dette indikerer at de kanskje ikke opplever å bli sett og hørt som yrkesgruppe, til tross for at de føler seg verdsatt som enkeltpersoner.

Det er også en utbredt misnøye med lønnen blant denne gruppen, ifølge rapporten.

Mette Nord, leder for Fagforbundet, har tatt til orde for økt inkludering av skolemiljøansatte i skolelaget rundt eleven. Hun mener at mange av disse ansatte blir holdt utenfor planleggingsprosessen og opplever å bli behandlet som et "B-lag." Hun oppfordrer til et mer inkluderende samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i skolen for å forbedre skolemiljøet og sikre en bedre fremtid for elevene.

Les hele saken på vg.no

Powered by Labrador CMS