Oslo Høyre vil gi rektorer ved skoler med særlige utfordringer mer lønn

Flere dyktige og erfarne skoleledere har forlatt Osloskolen til fordel for andre kommuner. Oslo Høyre vil gi rektorer studiepermisjon. Rektorer som påtar seg jobb på skoler med særlige utfordringer skal få ekstra lønn.

Publisert Sist oppdatert

– For å redusere sosiale forskjeller og bygge et lag rundt eleven, er vi avhengige av å tiltrekke oss de beste lederne, sier Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre.

Han er opptatt av at Osloskolen har mange faglig sterke, engasjerte og motiverte lærere og ledere, men for å rekruttere og beholde rektorer, mener Oslo Høyre at skolelederne må prioriteres i politikken.

– Derfor foreslår vi nå tre konkrete tiltak, sier Inan, som møtte opp med både Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat, og Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, for å lansere valgløftet.

De tre tiltakene er:

1. 6 måneder studiepermisjon etter 5 år i stillingen

2. Høyere lønn til rektorer på skoler med særlige utfordringer

3. Stedfortreder for rektor gjøres til fungerende rektor i den perioden skolens rektor har studiepermisjon

– Med våre forslag er målet å øke rekrutteringen til rektorstillingene i Oslo. Rett til studiepermisjon gir mulighet for faglig påfyll og og rom for refleksjon og utvikling. I perioden med studiepermisjon vil rektors stedfortreder få verdifull erfaring, slik at vi dyrker frem neste generasjons rektorer. Etter det jeg kjenner til er dette en ordning som overleger på sykehusene også har, sier Anne Lindboe.

Krevende stilling

Både Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet har advart mot lave søkertall til rektorstillinger.

– Dette er spesielt bekymringsfullt på skoler i levekårsutsatte områder, hvor vi ser at rektors fartstid i stillingen er kort og det er hyppige utskiftninger. Da trenger vi rektorer som bygger konsensus og sunne profesjonsfellesskap og som med takhøyde og medbestemmelse sørger for mer læring og økt trygghet for elevene, sier Mehmet Kaan Inan.

Oslos ordførerkandidat, Anne Lindboe er helt enig.

– Rektorstillingen er en svært krevende og kompleks stilling. Samtidig må vi innse at rektorer har en ledererfaring som er ettertraktet i andre sektorer, sier hun.

På spørsmål om hva som menes med skoler med særlige utfordringer, sier Inan:

– Det kan være skoler som har opplevd stor utskifting av lærere eller skoler som sliter med et dårlig skolemiljø blant elevene. Vi vet at det kan være krevende å være rektor på skoler i bydeler med store levekårsutfordringer som bydel Grorud eller bydel Søndre Nordstrand. Men det finnes selvsagt også skoler i disse bydelene som har et godt skolemiljø og som ikke sliter med rekruttering av ledere, sier Inan og legger til:

– Vi har også fått rapporter om at det kan være krevende å være rektor på en skole i bydel Ullern eller i bydel Vestre Aker. Så vårt forslag er ikke knyttet til om skolen ligger øst eller vest i byen. Det vi har innsett, er at det kan være ekstra krevende å være rektor på noen skoler. Da mener vi ekstra lønn kan være et virkemiddel for å klare å beholde en stabil og god skoleledelse, sier han.

Stikk til byrådet

Eirik Lae Solberg trekker fram at Oslo Høyre fikk innført lederutdanning på mastergradsnivå for skoleledere i Oslo.

– Da Høyre styrte Oslo, var Osloskolen den første i Norge til å tilby skolelederutdanning på mastergradsnivå. Det var svært populært og et viktig bidrag til utviklingen av god kvalitet i skolen. Det ble også tilbudt lederopplæring for mellomledere og rekrutteringskurs for lærere, som så for seg en karriere som skoleleder i fremtiden. Gode skoleledere er avgjørende for elevenes læring og utvikling, trivsel og motivasjon, sier byrådslederkandidaten og benytter anledningen til et stikk mot dagens byråd.

– Siden venstresiden fikk byrådsmakt i Oslo i 2015, har mantraet vært «mer tillitsbasert ledelse i skolen». Resultatet av denne retorikken blir oppfattet som fravær av ledelse. Løsningen på mer tillit er at det som foreslås i skolepolitikken er godt forankret og har et empirisk fundament. Slik er det ikke i dag. Vi vil sørge for at rektorer i Oslo igjen opplever ryggdekning og støtte i yrket sitt. Det sikrer en god skole for våre barn, sier Lae Solberg.

– Har dere regnet på hva slik studiepermisjon kommer til å koste?

– Nei, det har vi foreløpig ikke gjort, men det dreier seg ikke om noen stor kostnad for Oslo kommune, så dette er noe vi skal finne rom for i budsjettene.

– Har lyttet til rektorene

Høyre-trioens valgløfte faller i god jord hos Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder for Utdanningsforbundets lederråd. Han liker forslaget om å gi rektor studiepermisjon i 6 måneder hvert 5. år. Også forslaget om å gjøre stedfortredende rektor til rektor i studiepermisjonstiden for å gi flere mulighet til å få ledererfaring, er han positiv til.

Tormod Korpås.

– Her virker det som om Oslo Høyre har lyttet til lederne i Osloskolen, sier Korpås.

Han håper imidlertid politikerne også vil snakke med organisasjonene om hva slags videreutdanning rektorene skal tilbys i studiepermisjonstiden, selv om rektorene også bør få valgmuligheter ut fra lokale behov.

– Hva med forslaget om mer lønn til rektorer på skoler med særlige utfordringer. Hvorfor er det en god ide?

– Jeg tror vi bare må erkjenne at det å jobbe på skoler med særlige utfordringer er krevende, og vi har sett at flere rektorer har søkt seg videre til andre kommuner slik Oslo Høyre påpeker. For både lærere og elever er det viktig å ha ledere som ønsker å bli i jobben. Økt lønn kan være en viktig motivasjonsfaktor.

Powered by Labrador CMS