Anine Kierulf har ledet ekspertgruppen.
Anine Kierulf har ledet ekspertgruppen.

Ekspertgruppe vil ha lovendringer for å styrke akademisk ytringsfrihet

Ekspertgruppe foreslår lovendringer for å tydeliggjøre universitetenes og høyskolenes ansvar for ansattes og studenters akademiske frihet.

Publisert Sist oppdatert

Ekspertgruppen, ledet av menneskerettsekspert Anine Kierulf, ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Onsdag ble deres rapport overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Blant forslagene til gruppen er lovendringer for å tydeliggjøre universitetenes og høyskolene ansvar for ansattes og studenters akademiske frihet, og for å løfte fram de ansattes rett til og ansvar for å drive formidling.

– Det er vårt klare inntrykk at «harde» virkemidler som lov og finansierings- og styringsstruktur er nødvendige, men ikke tilstrekkelige for å sikre god akademisk ytringsfrihet, sier Kierulf.

Må få opplæring i ytringsfrihet

I tillegg til lovendringer foreslår gruppen blant annet endringer i finansieringssystemet slik at også formidling premieres – og at institusjonene også selv bør vurdere ordninger som stimulerer til formidling.

Les også: Kan ansatte ytre seg fritt offentlig?

Utvalgslederen sier at mange av innspillene gruppen har fått, tyder på at kultur, god ledelse, åpenhet og opplæring er avgjørende for å utvikle en bedre ytringskultur i akademia.

Gruppen mener også at ansatte og studenter må få opplæring i ytringsfrihet og akademisk frihet, og i tillegg medietrening og tåletrening for å håndtere mediestormer.

Kampanjer

– I flere land ser vi tendenser til politisk innstramming av vilkårene for akademisk frihet og ytringsfrihet. I deler av offentligheten utsettes vitenskapelig ansatte som deltar i den offentlige debatten for kampanjer fremfor motargumenter, sier Kierulf.

– Også innenfor akademia er det eksempler på at vitenskapelig ansatte som formidler, motarbeides eller rett og slett ties i hjel. Dette er utfordringer som bidrar til at akademikere kvier seg for å delta i offentligheten. Da blir både det offentlige ordskiftet og akademia mindre opplyst, fortsatte Kierulf.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier hver enkelt akademiker og institusjon må bruke rapporten som et utgangspunkt for hvordan de kan bidra til en god ytringskultur og løfte fram verdien av formidling.

Sendes på høring

– Vi må motvirke at hets, kampanjer gjennom sosiale medier og intern selvjustis i akademia bidrar til at viktige stemmer i den offentlige debatten forsvinner. Vi skal se på hvordan vi kan støtte opp gjennom våre styringsvirkemidler, sier Borten Moe.

Nå skal utredningen sendes på høring, der departementet ønsker synspunktet på de ulike forslagene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS