Handal om ny opplæringslov: – Må få på plass elevenes rett til lærerutdannede lærere

UDF-lederen mener det er mye positivt i forslaget til ny opplæringslov. Men han er mest spent på det som ennå ikke er på plass.

Publisert

Lovforslaget som ble lagt fredag sier nemlig ikke noe om hvilke krav som skal stilles til hvem som underviser i skolen. Denne delen av opplæringsloven skal regjering komme tilbake til, i en egen høringsrunde.

Utdanningsforbundets leder er tydelig på hva han mener må lovfestes:

– Vi må sikre at elevene får undervisning av lærerutdannede lærere. Det er viktig for eleven, for statusen til læreryrket og fremtidig rekruttering, sier Steffen Handal.

– Da Opplæringslovutvalget la frem sitt forslag til ny lov ville de slå fast at all opplæring skal forberedes og følges opp av en lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede. Er det godt nok?

– Nei, vi har dessverre erfaring med at kommunene ikke strekker seg langt nok for å få tak i kvalifiserte lærere. Dette må reguleres strengt i ny lovtekst.

– Elevmedvirkning gir motivasjon

Handal finner ellers mye positivt i regjeringens lovforslag. Han roser dem for å lovfeste elevenes rett til å fullføre videregående skole og elevenes rett til å medvirke og ytre seg i saker som angår dem selv.

– Tror du norsk skole vil bli bedre på elevmedvirkning nå når dette lovfestes?

– Jeg tenker at det skaper en annen bevissthet. Alle lærere vet at dersom eleven blir tatt med på avgjørelser og diskusjoner vil de få et annet eierskap til skoleoppgavene. Det gir mer motivasjon. Det gjør det også lettere for lærere å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

En annen ting UDF-lederen venter spent på er hva som skjer med den såkalte mobbeparagrafen, eller paragraf 9a.

Må sikre lærerne rett til et trygt arbeidsmiljø

– Det et behov for å se nærmere på hvordan vi håndterer situasjoner der ansatte må bruke fysisk makt mot elever. Dette er forslag som ikke er med i den lovteksten vi legger fram i dag, men som vi vil komme tilbake til, sa kunnskapsminister Tonje Brenna på pressekonferansen fredag.

Handal har samtidig merket seg at de allerede foreslår å gjøre en endring i §12, om ansattes skjerpede plikt til å melde fra dersom en annen ansatt ved skolen krenker en elev.

Der har departementet foreslått å legge til at rektor ikke må melde fra til kommunen og fylkeskommunen «dersom meldingen åpenbart er grunnløs.»

– Det synes jeg høres klokt ut, sier Steffen Handal.

– Du har tillit til at rektorene kan ta en slik vurdering?

– Ja, det har jeg. Jeg tolker det dit at det også betyr at rektor må forhøre seg med begge parter i en sak. Så er det viktig at resten av det nye lovverk også ivaretar både elev- og lærerperspektivet når det skjer konflikter på skolen, og også sikrer lærernes rett til et trygt arbeidsmiljø. Vi vil følge nøye med i det videre arbeidet, sier han.

Powered by Labrador CMS