ungdomsskole
engelsk
skrive
elev
lekse

Bergen sier nei til å innføre et 11. skoleår

Bystyret i Bergen stemte mot et forslag om å innføre et frivillig 11. skoleår.

Publisert

Forslagsstiller Marte Leirvåg (H) sier dette er dårlig nytt.

– Høyre registrerer at de partiene som ikke støtter forslaget om å innføre et frivillig 11. skoleår, heller ikke foreslår andre tiltak for å hindre utenforskap, sier hun i en kommentar til Utdanningsnytt.

Leirvåg sier at bystyrets avgjørelse først og fremst dårlig nytt for alle de unge som står utenfor arbeid og utdanning.

Det er også dårlig nytt for alle dem som trenger et tilbud utenom det ordinære skoleløpet. Vi kommer til å fortsette arbeidet for å hindre utenforskap i Bergensskolen og kjempe videre for at tilbud som frivillig 11. skoleår blir innført, sier Leirvåg.

Forslaget er fra Høyres side ment å hindre utenforskap og sikre at flere fullfører videregående opplæring.

Forslaget ble også nedstemt da det var oppe i kommunens skoleutvalg i vår, men Leirvåg hadde troen på at det ville få flertall i bystyremøtet i mai.

Det finnes liknende løsninger andre steder. I Oslo får elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse nå et permanent tilbud om et 11. skoleår. I Danmark har man også en liknende ordning kalt «efterskolen». Dette er en slags folkehøyskole hvor de kan dra allerede som 14-åringer. Da får de også ungdomsskolevitnemål.

Powered by Labrador CMS