Tilbudet om et 11. skoleår gis på Kuben videregående. Bildet er fra da skolen fikk Benjaminprisen i 2018. I bakgrunnen: rektor Kjell Ove Hauge.

Tilbud om et 11. skoleår blir permanent i Oslo

Elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse får nå et permanent tilbud om et 11. skoleår ved Kuben videregående i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Aftenposten.

I to år har tilbudet Fundament vært testet ut for elever med 30 poeng eller lavere i fire bydeler i Groruddalen i Oslo.

Nå som tilbudet blir permanent utvides det til å også gjelde elever fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

Tall fra SSB viser at blant elever som har 35 poeng, eller 3,5 i snittkarakter, fra ungdomsskolen, vil bare halvparten fullføre videregående skole.

Ved Fundament får elevene individuelle timeplaner, basert på en kartlegging i starten av skoleåret. I tillegg til et mål om å gjøre elevene mer faglig forberedt på videregående opplæring, handler det også om å utvikle seg sosiale og emosjonelt.

– Å forbedre karakterene er så klart et mål, men disse elevene trenger mer enn bare fag for å klare det, sier Ritha Angen, avdelingsleder for elevtjenesten ved Kuben videregående skole til Aftenposten.

– Mange av elevene har ikke følt mestring på ungdomsskolen og trenger tid til å tørre å ta steget for å begynne å lære igjen, forteller hun.

Ifølge byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen har Fundament vært en suksess.

Les også: Tusenvis av danske ungdommer velger bort ungdomsskolen – og tar "efterskolen" i stedet

Ja fra Høyre, nei fra Lied-utvalget

Også i Høyre mener de tilbud om et 11. skoleår er interessant, og i 2018 tok Mathilde Tybring-Gjedde og Saida Begum i Oslo Høyre til orde for nettopp en slik ordning i Oslo. Tybring-Gjedde gjentok budskapet i et intervju med Utdanningsnytt forrige uke.

– Vi vet at elever med lavest poengsum fra ungdomstrinnet har størst sjanse for å droppe ut, så derfor har den oppfølgingen elevene får i grunnskolen og på ungdomstrinnet stor betydning, sa Tybring-Gjedde.

Lied-utvalget, som har lagt frem sine forslag til hvordan videregående opplæring bør endres, anbefaler derimot ikke et 11. skoleår.

De foreslår i stedet at elever med lave skolepoeng får begynne på innføringsfag parallelt med oppstart i 1. klasse på videregående. Elevene skal ta disse innføringsfagene samtidig som de følger den ordinære undervisningen i fagene.

Det fikk Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, til å reagere.

– Det er vanskelig å se at elever skal kunne møte fagene «på en ny måte» på videregående om det er grunnleggende ferdigheter de mangler. Det er dessuten få lærere i videregående skole som har kompetanse i å undervise grunnleggende i fag som for eksempel norsk eller matematikk, skrev han i et innlegg på Utdanningsnytt i februar i år.

Også i Drammen har man et tilbud om et 11. skoleår. Det tilbudet står imidlertid i fare for å bli kuttet ettersom kommunen må spare penger.

Powered by Labrador CMS