Organisasjon mot ekstremisme grunnlegges i dag

I dag stiftes organisasjonen JustUnity, som arbeider med å forebygge radikalisering og ekstremisme, blant annet på skoler.

Annonse
Debatt

Ragnhild Lied: «Å undervise er ei offentleg handling – vi lærarar må grunngje våre val»

Vi må vere villige til å vise fram og grunngi vår praksis, og vi må også kunne gjere det mogeleg for elevar, foreldre, andre lærarar og administrative eller politiske styresmakter å ytre kritikk. Slik utviklar vi undervisninga.

Regjeringen innfører krav om lærlinger i alle statlige virksomheter

Departementene har nå 18 lærlinger, men kunnskapsministeren er utålmodig. Derfor krever regjeringen nå at alle statlige virksomheter skal ta inn minst én lærling.

Strammer inn politiattest for barnehagevikarer

Barnehagevikarer kan jobbe i to uker uten å levere politiattest. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil tette dette hullet fra høsten.

Vest-Agder ønsker et profesjonsetisk råd for lærere

Fylkesårsmøtet i Vest-Agder stemte for opprettelsen av et profesjonsetisk råd – uten debatt.

Vest-Agder vil erstatte sentralstyret med et stort landsstyre

For å styrke den vertikale kommunikasjonen i Utdanningsforbundet, vil fylkeslaget i Vest-Agder erstatte sentralstyret med et stort landsstyre.

Professor Nils Christie er død

Nils Christie ble 87 år. Han var en engasjert samfunnsforsker og nestor i norsk kriminologi. Han er blant annet kjent for boka «Hvis skolen ikke fantes».

Nytt treningsprogram for foreldre til barn med ADHD gir gode resultater

Et nytt treningsprogram for foreldre til barn med ADHD, og ADHD-lignende problemer, ledet av frivillige har flere positive effekter ifølge ny dansk forskning.

Det er politisk flertall for opptaksintervju for lærerstudenter

Høyre, Frp og KrF danner flertall for en ordning der opptaksintervjuer skal sile ut uegnede og lite motiverte lærerstudenter.
Debatt

Det er fritt fram for lokale SFO-regler

Regjeringen ikke har noen planer om å legge noen nasjonale føringer som omhandler SFO. Hver kommune får fortsatt gjøre som de lyster. Er det rart at hver gang SFO er i media er det noe negativt det handler om?

UDF-leder: – Lønn kan løse lærerflukten

– Det lønner seg ikke å bli lærer. Derfor kan lønn bli avgjørende for å beholde og rekruttere lærere til barnehage og skole, sier avtroppende fylkesleder i Utdanningsforbundet Vest-Agder, Åse Løvdal.
Les også: Torsvik: Klarer ikke rekruttere med dagens lønnsnivå

Vest-Agder vil gi Ragnhild Lied fornyet tillit

Fylkesstyret i Vest-Agder vil at årsmøtet skal gi leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied fornyet tillit som leder.

Uklart om mer penger gir flere barnehageplasser

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kan foreløpig ikke svare på hvor mange nye barnehageplasser som er skapt av de vel 300 millioner kronene som er satt av til dette formålet.

UDF Vest-Agder har fått ny ledelse

Mens fylket fikk ny leder ved akklamasjon, ble det spennende i valget på ny nestleder.

Barnehage vedtar bot etter dødsfall

Blindheim barnehage i Ålesund har valgt å betale 50.000 kroner i foretaksstraff etter at en fire år gammel gutt døde i fjor sommer.
Les også: Bøtelegger barnehage etter dødsfall

Fylkene er delt i synet på et profesjonsetisk råd

Læreretikken er på plass. Er neste skritt et råd som skal passe på den? Fylkesårsmøtene rundt om i landet er delt i synet på om de trenger et profesjonsetisk råd.

Privatskoler misbrukte statstilskuddet

To private skoler må betale tilbake flere hundre tusen kroner fordi de ikke brukte statstilskuddet de fikk til elevens beste.

Over 800 trusler mot ansatte i Osloskolen i fjor

I 2014 ble det rapportert inn 802 tilfeller av trussel- og voldsepisoder mot ansatte i Osloskolen, viser en oversikt fra Utdanningsetaten.

Rapport: Ufaglærte yrker trues av datamaskiner

Maskiner vil ta over arbeidsoppgavene til hver tredje nordmann om 20 år, men lærere og barnehageansatte går en trygg framtid i møte.

Ti år med reformtiltak har ikke gitt raskere studenter

Ti år med reformtiltak for å redusere frafall og gi raskere gjennomføring av høyere utdanning, har ikke har gitt resultater, konkluderer Riksrevisjonen.

Telttur for 220 elever avlyst etter trusler

En telttur for 220 elever ved Bjerke videregående skole i Oslo er avlyst etter at det ble rettet en trussel mot arrangement.

Faggruppe vil ha slutt på at barneskolelærere får undervise i ungdomsskolen

Lærere som er utdannet for å undervise i barneskolen bør ikke få være lærere på ungdomsskolen. Det mener en faggruppe i sin sluttrapport til Kunnskapsdepartementet.

Malala ber om tolv års gratis skolegang til alle barn

Fredsprisvinner Malala Yousafzai oppfordrer verdens ledere til å gi alle barn tolv års gratis skolegang.

Svensk utdanningssystem under lupen

OECD skal granske det svenske utdanningssystemet for å se om det gir kompetanse i tråd med hva næringslivet etterspør.

Ungdomsskolegutter blir fristet til barnehagejobb

Et prosjekt gir gutter i ungdomsskolen jobb som lekekamerater i barnehage. Det kan bidra positivt til likestillingsarbeidet i barnehagene, tror forskerne bak en ny rapport.

Lærere får fradrag for overnatting på leirskole

Danske lærere får fradrag på skatten når de har overnattet på leirskole sammen med elevene.
KS eller stat som forhandlingsmotpart

95 prosent av lærerne vil tilbake til staten

En uformell rundspørring viser at 95 prosent vil vekk fra KS og tilbake til staten som forhandlingsmotpart.

Ingen politisk vilje til å endre fra KS til staten

Det er fortsatt kun ett politisk parti som ønsker å frata KS forhandlingsansvaret.
Debatt

Læreren trenger ikke gjennomgå alt

Skal naturfag oppleves som engasjerende, må vi tette gapet mellom den gode fagkunnskapen og det å tilrettelegge for at elevene aktivt skal delta i sin egen læringsprosess.

UDF: – Lokale forhandlinger om arbeidstid går bra de fleste steder

Men en jobb må gjøres med å bygge opp forhandlingskompetanse på arbeidsplassene, ifølge forhandlingsseksjonen i Utdanningsforbundet.

Regjeringen bruker 40 millioner til satsing på barnehagelærere

Regjeringen setter av 40 millioner kroner for å få flere ansatte i barnehagen til å ta barnehagelærerutdanning.

- Lærere mer positiv til eksamen med internett

Etter fire år går prøveordningen som tillater bruk av internett under eksamen inn i siste fase. 61 videregående skoler blir siste ledd før høstens sluttrapport.
Fotoreportasje

Norges eldste skolekorps blåser i tradisjonene

Møllergata skoles musikkorps i Oslo spiller bare sørafrikansk musikk og bruker ikke noter. Det betales ikke kontingent og holdes ikke loppemarked. Alle musikantene er barneskoleelever.

Helsedirektøren vil vite mer om barns overvekt

Skolebarn veies og måles, men oppfølgingen for overvekt og fedme er ikke god nok, mener helsedirektøren. Nå har han flere tiltak på blokka.

Tolga skole bruker naturen som utvidet læringsarena

I Tolgas uteskole er basisfagene mat og helse, kroppsøving, matematikk og naturfag sentrale.

Hver femte arbeider har bare grunnskole
Utdanning har møtt tre av dem

En halv million nordmenn er i jobb uten å ha mer enn grunnskoleutdanning, og tallene har vært stabile de siste åtte årene. Utdanning har møtt tre av dem som har klart seg godt uten videregående og høyere utdanning.

Sogn og Fjordane vil bli i KS

Delegat Sissel Sande frå Førde ville at fylkeslaget skulle gjere vedtak om å arbeide for at forhandlingsansvaret vert flytta frå KS til staten. Men berre sju delegatar stemte for forslaget hennar.

Utdanningsforbundet får ny leder i Oslo

Terje Vilno går av som leder i Utdanningsforbundet Oslo, og tidligere 1. nestleder, Aina Skjefstad Andersen, kommer inn som ny leder.

Flertallet vil fortsatt ha Lied som leder av Utdanningsforbundet

Flertallet av fylkesårsmøtene gir fornyet tillit til den sittende ledelsen i Utdanningsforbundet. Tre fylkeslag ønsker Steffen Handal som ny leder.

Debatt

Thomas Nordahl: «Lærere bør ikke ha full metodefrihet, forstått som frihet til selv å velge det de har tro på»

Evidensbasert forskning som i dag eksisterer i et stort omfang, bør gi føringer for hvordan læreren skal undervise.

Utdanning som eblad
Nr 10 - 2015

Tidsskriftene som eblad

Stopp bildekarusell Pause