yrkesfag
bilmekanikere

Unge i distriktene velger oftere yrkesfag

Flertallet av elevene fra distriktene går yrkesfag, mens flertallet fra sentrale steder går studieforberedende.

Publisert

De aller fleste begynner direkte i videregående etter endt grunnskole, men elever fra distriktet tar andre valg i videregående opplæring enn elever fra mer sentrale steder, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om de aller fleste begynner direkte i videregående, er det klare forskjeller i hvilken type videregående elevene velger i lys av hvor sentralt de har vokst opp.

Høsten 2021 var det omtrent like mange elever som begynte i studieforberedende som yrkesfaglig. 51 prosent valgte studieforberedende, og 49 prosent valgte yrkesfag. Denne fordelingen endrer seg derimot dramatisk når vi fordeler elevene etter hvor sentralt de har vokst opp.

Elever fra de mest sentrale stedene og fra distriktene fordeler seg nærmest speilvendt i studieforberedende og yrkesfaglige løp. Elever fra Oslo og omkringliggende kommuner velger i stor grad studieforberedende løp, med hele 71 prosent av elevene.

Denne andelen synker gradvis jo mindre sentralt elevene er vokst opp. Fra og med de mellomstore byene er det en overvekt av elever i yrkesfaglige løp. Blant elever fra de minste distriktskommunene velger hele 68 prosent yrkesfag.

Powered by Labrador CMS